Partibarometeret fra Respons Analyse har i løpet av vinteren vist to klare trekk:

  • Senterpartiets fremgang
  • Arbeiderpartiets tilbakegang

Senterpartiet har gått fra vel 7 prosent i januar til mellom 11 og 12 prosent i april. Altså en fremgang på mellom 4 og 5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet har gjennom vinteren opplevd en tilsvarende tilbakegang – fra vel 35 prosent i januar til vel 30 prosent i april.

Hvordan er så velgerovergangene mellom partiene? Partibarometeret fra Respons Analyse veies mot stortingsvalget i 2013. Vi får således dokumentert velgeroverganger fra 2013 til i dag, når vi krysstabulerer følgende to spørsmålene: 1) partistemmegivning hvis stortingsvalg i morgen og 2) partistemmegivning ved stortingsvalget 2013.

Denne tabellen viser nå at Senterpartiet får store velgeroverganger fra de største partiene, og mister i dag ingen velgere fra egne rekker til andre partier. Senterpartiet mottar 7-8 prosent av velgerne som stemte Arbeiderpartiet i 2013, og 5 prosent av velgerne som stemte Høyre. Dette betyr at over 65.000 Ap-velgere i 2013 stemmer Senterpartiet nå. Dette utgjør da over 20 prosent av Senterpartiets velgere i dag.

Tilsvarende utgjør 5 prosent av Høyres velgere nesten 40.000 velgere. Dette utgjør 12 prosent av Senterpartiets velgere i dag. Totalt vil dette si at omtrent en tredjedel av Senterpartiets velgere i dag, stemte Arbeiderpartiet eller Høyre i 2013.

Valget til høsten kan bli avgjort dersom et av de to store partiene greier å få tilbake noen av disse velgerne som nå vil stemme Senterpartiet. Men det er et annet moment som kanskje i større grad vil være avgjørende for hvilken «blokk» som vinner stortingsvalget – det er spørsmålet om hvilke partier som kommer over eller under sperregrensen på 4 prosent. I dag er det i hvert fall tre stortingspartier som har ligget farlig nær eller rundt sperregrensen, og det er SV, Venstre og KrF. I april-målingen fra Respons Analyse har både SV og KrF karret seg over 5 prosent oppslutning, og således i «trygg» avstand til sperregrensen. Venstre havner tredje måned på rad på under 4 prosent. Og oppnår dermed ingen utjevningsmandater til Stortinget. Dersom dette blir resultatet ved stortingsvalget til høsten, må nok Erna Solberg vinke farvel til statsministerstolen.

Men dersom dette snur – at Venstre kommer over og SV under sperregrensen, kan det fort bli et flertall igjen for regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF.

Parti

Stortings-valget 2013

Respons november 2016

Respons desember 2016

Respons januar 2017

Respons februar 2017

Respons mars 2017

Respons april 2017

Ap

30.8

33.7

34.1

35.3

34.8

32.0

30.5

Høyre

26.8

24.1

24.9

23.3

24.4

24.8

23.6

Frp

16.3

12.4

14.2

15.4

13.4

11.4

13.2

Sp

5.5

7.0

7.5

7.1

9.1

10,7

11.5

KrF

5.6

5.5

4.4

5.0

4.6

5.4

5.7

SV

4.1

4.5

4.5

3.1

4.3

4.6

5.4

Venstre

5.2

6.6

4.7

4.1

3.8

3.7

3.6

MDG

2.8

2.3

2.4

2.4

2.3

3.5

2.6

Rødt

1.1

2.1

2.2

2.6

1.8

2.6

2.3

Andre*

1.8

1.8

1.1

1.7

1.5

1.3

1.6

* Gruppen Andre omfatter denne gang 0.8 til Liberalistene, 0.6 til Piratpartiet og 0.2 til Kystpartiet.

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 75 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 3. – 5. april 2017 ved telefonintervjuing. 


Du kan lese mer om dette her:

65.000 AP-velgere til Senterpartiet

Hareide åpen for samarbeid med andre enn Høyre og Venstre