Den største endringen fra april er Fremskrittspartiets fremgang med nesten 3 prosentpoeng. Ellers bekrefter barometeret for mai tendensene som vi har sett i løpet av vinteren:

  • Senterpartiets fremgang
  • Arbeiderpartiets tilbakegang
  • Venstres og SVs – og til dels KrFs – kamp for å holde seg over sperregrensen

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet oppnår omtrent samme oppslutning som i april, slik at vi får bekreftet et Senterparti på vel 11 prosent og et Arbeiderparti på vel 30 prosent. Arbeiderpartiet har således en oppslutning på nivå med valgoppslutningen i 2013. 

Venstre har siden januar i år ligget under sperregrensen på 4 prosent. Mai-målingen gir foreløpig ikke noen grunn til optimisme. Partiet har lav lojalitet blant egne velgere, og har overganger både til Ap og Høyre på rundt 10 prosent til hver av partiene. Eneste lyspunkt er en høy usikker-andel – altså velgere som stemte Venstre i 2013 men har satt seg på gjerdet nå. Disse velgerne er lettere å mobilisere igjen når det drar seg mot valg.

SV har siden januar holdt seg over sperregrensen, men faller altså under nå i mai. Det er små marginer om å gjøre. Mai-tallene viste noe mindre tilsig av nye velgere enn april-målingen. Dette er tilstrekkelig til å føre partiet under 4-tallet.

KrF har stort sett holdt seg over sperregrensen på 4 prosent. Mai-målingen viser 4.4 mot 5.7 i april. Hovedårsaken til nedgangen er mindre tilsig av nye velgere fra andre partier. KrF er kommet litt i skyggen av Senterpartiet, og er ikke så interessant for andre partiers velgere som det Sp er for tiden.

Kampen for å holde seg over sperregrensen er nok det som i størst grad vil være avgjørende for hvilken «blokk» som vinner stortingsvalget 11. september. Hvem som kommer over og hvem som kommer under, kan også bli avgjort av rene tilfeldigheter.

Parti

Stortings-valget 2013

Respons desember 2016

Respons januar 2017

Respons februar 2017

Respons mars 2017

Respons april 2017

Respons mai 2017

Ap

30.8

34.1

35.3

34.8

32.0

30.5

30.9

Høyre

26.8

24.9

23.3

24.4

24.8

23.6

23.9

Frp

16.3

14.2

15.4

13.4

11.4

13.2

16.1

Sp

5.5

7.5

7.1

9.1

10,7

11.5

11.4

KrF

5.6

4.4

5.0

4.6

5.4

5.7

4.4

SV

4.1

4.5

3.1

4.3

4.6

5.4

3.8

Venstre

5.2

4.7

4.1

3.8

3.7

3.6

3.4

MDG

2.8

2.4

2.4

2.3

3.5

2.6

2.6

Rødt

1.1

2.2

2.6

1.8

2.6

2.3

2.1

Andre *)

1.8

1.1

1.7

1.5

1.3

1.6

1.4

Barometeret er basert på 1000 intervjuer. 78 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 5. – 10. mai 2017 ved telefonintervjuing. 

Thore Gaard Olaussen
Faglig leder