Den største endringen fra mai til juni er Fremskrittspartiets og Senterpartiets tilbakegang – selv om begge endringene er på grensen til å være signifikant endring. Arbeiderpartiet går «millimeter» frem andre måned på rad, men endringen er klart innenfor feilmarginen. Tallene peker således på noen nye trekk i forhold til det vi har sett i løpet av vinteren og våren 2017:

  • Senterpartiets fremgang er stoppet opp
  • Arbeiderpartiets tilbakegang er så vidt snudd

Men tallene bekrefter også situasjonen som vi har sett over flere måneder og som kan være avgjørende for hvilken blokk som går seirende ut ved stortingsvalget, nemlig Venstres og SVs – og til dels KrFs – kamp for å holde seg over sperregrensen på 4 prosent..

Venstre har siden januar i år ligget under sperregrensen på 4 prosent. Juni-målingen gir partiet en oppslutning på 3.5 prosent. Partiet har lav lojalitet blant egne velgere, og overgangen til Ap er økende. Eneste lyspunkt er fortsatt høy usikker-andel – altså velgere som stemte Venstre i 2013 men har satt seg på gjerdet nå. Disse velgerne er lettere å mobilisere igjen når det drar seg mot valg. Denne gang utgjør denne gruppen nesten 30 prosent av Venstre-velgerne fra 2013.

SV lå under sperregrensen i mai-målingen, men går over denne gang med noenlunde god margin på 4.8 prosent. Det er likevel små marginer om å gjøre. Denne gang gjør SV et hopp fordi man mobiliserer flere velgere som ikke stemte ved 2013-valget. Erfaringsmessig er dette en velgergruppe som kan være troløs, og dermed likevel holde seg borte på valgdagen.

Med Venstre under sperregrensen og SV over gir det flertall for rødgrønn blokk med 88 mot 81 representanter på Stortinget. Hvis situasjonen skulle bli motsatt, gir det like stort flertall til borgerlig blokk.

KrF har stort sett holdt seg over sperregrensen på 4 prosent. Juni-målingen viser 4.7 mot 4.4 i mai. Tallene er rimelig stabile, men ligger likevel farlig nær 4 prosent grensen. Når vi også ser at en «likesinnet» konkurrent begynner å røre på seg – Partiet De Kristne – så bør nok ikke Knut Arild Hareide sitte helt rolig i stolen fremover.

Parti

Stortings-valget 2013

Respons januar 2017

Respons februar 2017

Respons mars 2017

Respons april 2017

Respons mai 2017

Respons juni 2017

Ap

30.8

35.3

34.8

32.0

30.5

30.9

31.7

Høyre

26.8

23.3

24.4

24.8

23.6

23.9

24.1

Frp

16.3

15.4

13.4

11.4

13.2

16.1

14.0

Sp

5.5

7.1

9.1

10,7

11.5

11.4

9.8

SV

4.1

3.1

4.3

4.6

5.4

3.8

4.8

KrF

5.6

5.0

4.6

5.4

5.7

4.4

4.7

Venstre

5.2

4.1

3.8

3.7

3.6

3.4

3.5

MDG

2.8

2.4

2.3

3.5

2.6

2.6

3.1

Rødt

1.1

2.6

1.8

2.6

2.3

2.1

2.3

Andre *)

1.8

1.7

1.5

1.3

1.6

1.4

2.0

 Barometeret er basert på 1002 intervjuer. 74 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 9. – 14. juni 2017 ved telefonintervjuing.

Thore Gaard Olaussen
Faglig leder


Se tidligere kommentarer til partibarometeret her: