I juli stemte 122 land for FNs atomvåpenforbud, men Norge stemte mot. Den holdningen betyr at regjeringen er fullstendig i utakt med det norske folk, mener Norsk Folkehjelp, som har kjempet for at Norge skulle slutte seg til prosessen og avtalen.

En spørreundersøkelse som Respons Analyse utførte for hjelpeorganisasjonen i slutten av august, viste at fire av fem nordmenn mener Norge burde undertegne FN-forbudet. Av dette store flertallet mener 83 prosent at Norge bør undertegne, selv om vi skulle bli det første NATO-landet som gjør det.


Les hele artikkelen her: