Den norske markedsanalysebransjen - i regi av Virke Markedsanalyse - har i samarbeid  utviklet en nettside om meningsmålinger i forbindelse med Stortingsvalget 2017. Hensikten med siden er å bidra til utvidet innsikt om meningsmålinger som metode, og hvordan meningsmålinger skal leses og forstås. 

Siden finner du her: