Respons Analyse legger svært stor vekt på utformingen av spørsmål og svaralternativer, og har fått positive tilbakemeldinger på dette både fra kunder, forskningsmiljøer og paneldeltakere. 

Ved utformingen av skjema må man ikke bare ta hensyn til hvordan spørsmål og svaralternativer må utformes for å gi best mulig svar på kundenes problemstillinger, og i hvilken sammenheng og på hvilken måte resultatene skal benyttes. 

Rent analytisk er det en del forhold man må ta høyde for; ikke-ledende spørsmål, ikke-overlappende svaralternativer, utfyllende svaralternativer, sprengt skala ved sensitive tema, åpne svar versus lukkede svar,  flersvar versus ensvar, skala på utsagn versus rangeringer eller et maksimum antall kryss, sprengt skala ved sensitive tema, rekkefølgen på spørsmål, roteringer og hopp, osv. osv. 

Vi er også nødt til å ta hensyn til målgruppen vi henvender oss til og til respondentenes behov. Alle respondentene må få tilgang til et svaralternativ som passer til deres situasjon og holdninger.  

Vi i Respons er levende opptatt av dette!

Les hele artikkelen fra vår samarbeidspartner Novus her