Arbeiderpartiet får en liten smell på VGs partibarometer for juni. Partiet går tilbake 3.5 prosentpoeng og oppnår 22 prosent oppslutning. Hovedforklaringen på tilbakegangen i forhold til mai-målingen er at andelen usikre velgere blant Aps 2017-velgere har gått kraftig opp. Nesten 25 prosent av Arbeiderpartiets velgere ved 2017-valget har nå satt seg foreløpig i hjemmesitter-sofaen. Dette utgjør nesten 200.000 velgere. Men bakgrunnstallene viser også at det fortsatt er en del overganger til andre partier. Vi registrerer at til sammen 8 prosent av Aps 2017-velgere nå vil stemme Rødt, SV eller Senterpartiet.

For første gang på de nasjonale målingene til Respons Analyse er partiet Rødt nå over sperregrensen på 4 prosent. Partiet oppnår i juni-målingen 4.8 prosent, og får dermed 9 mandater på Stortinget. Sammen med SV, Ap, MDG og Sp blir det dermed et knapt flertall for disse partiene med i alt 85 mandater.

Senterpartiet går litt frem igjen etter en liten tilbakegang på mai-målingen. Gjerdesitterne som vi registrerte i mai etter støyen rundt hytte-kameratene i Trøndelag kom dermed fort tilbake i Senterparti-folden.

Kristelig Folkeparti karrer seg så vidt over sperregrensen igjen, og får dermed 7 mandater på Stortinget. Partiet holder en stabil lojalitet blant egne velgere på godt over 70 prosent, men avgir også en del til andre partiet, spesielt til Høyre denne gang.

Venstre holder seg fortsatt like under sperregrensen, og får dermed kun 2 direktemandater til Stortinget. Partiet har for vane å ha lav lojalitet blant egne velgere. Men har likevel klart å komme tilbake med en oppslutning over sperregrensen, slik partiet gjorde ved stortingsvalg i 2017. Noe av dette skyldtes taktisk stemmegivning blant en del Høyre-velgere. Bakgrunnstallene viser at mange av disse velgerne er vendt tilbake til Høyre. Over 15 prosent av Venstre-velgerne i 2017 sier nå at de vil stemme Høyre.

Hvis denne målingen var et valg, ville det blitt et annet flertall på Stortinget. Regjeringspartiene pluss KrF ville fått 84 mandater. De øvrige partiene ville fått 85.

 

 

Parti

Stortingsvalget 2017

Februar 2018

Mars 2018

Ekstra mars 2018

April 2018

Mai 2018

Juni 2018

Høyre

25.0

27.9

28.0

26.9

25.8

26.2

26.4

Ap

27.4

24.0

23.4

25.1

23.4

25.5

22.0

Frp

15.2

13.6

13.1

15.9

16.2

16.1

15.1

Sp

10.3

10.9

11.6

10.8

10.9

9.5

11.0

SV

6.0

7.2

7.2

6.4

6.5

7.3

7.6

Rødt

2.4

3.3

3.1

2.5

3.9

3.5

4.8

KrF

4.2

3.6

4.4

3.2

4.5

3.7

4.1

Venstre

4.4

4.5

4.7

4.4

4.1

3.5

3.7

MDG

3.2

3.6

3.1

3.1

3.1

3.2

2.9

Andre *)

1,8

1.4

1.4

1.7

1.6

1.5

2.4

 

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.6 til Liberalistene, 0.5 til Partiet De Kristne, 0.5 til Pensjonistpartiet, 0.4 til Kystpartiet, 0.2 til Demokratene og 0.2 til Alliansen.

 

 

Barometeret er basert på 1000 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 75 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 31. mai – 4. juni 2018 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

 

 

Thore Gaard Olaussen

Daglig leder              

Les artikkel på Aftenposten her:

Arbeiderpartiet får en liten smell på VGs partibarometer for juni


Se tidligere kommentarer til partibarometeret her: