Etter en smell på partibarometeret i juni noterer vi at Arbeiderpartiet i løpet av sommeren har fått en del velgere tilbake, og blir dermed landets største parti igjen med nesten 26 prosent oppslutning. Partiet har fått en høyere lojalitet siden juni, og færre av egne velgere sitter nå på gjerdet. Men bakgrunnstallene viser at det fortsatt er en del overganger til andre partier fra Arbeiderpartiet. Vi registrerer for eksempel at til sammen 9 prosent av Aps 2017-velgere nå vil stemme Rødt, SV eller Senterpartiet.

Augustmålingen viser tilbakegang for KrF. Tilbakegangen er ikke stor, men fører til at partiet havner under sperregrensen, og får kun 3 direktemandater på Stortinget. Bakgrunnstallene viser at KrF siden juni har fått færre lojale og flere usikre velgere. Lojalitetsprosenten blant partiets 2017-velgere har gått fra 76 til 56 prosent. De fleste av de «frafalne» har satt seg på gjerdet, og er altså i dag usikre på hva de skal stemme.

For Venstre er tallene mer oppløftende. Partiet oppnår vel 5 prosent oppslutning og passerer sperregrensen med forholdsvis god margin. Dette gjør at partiet kommer inn på Stortinget med 9 mandater. Partiet har for vane å ha lav lojalitet blant egne velgere, og siden juni har dette ikke endret seg så mye. Men med litt flere lojale velgere og litt mer tilsig fra andre partier denne gang gjør at Venstre får en økt oppslutning.

Oppslutningen om de to øvrige regjeringspartiene viser stabilitet. Både Høyre og Frp må tåle noen tiendedeler ned siden juni, men ligger likevel nær oppslutningen fra stortingsvalget i 2017. Frp oppnådde spesielt gode tall i mars og april i forbindelse med Listhaug-saken. Men har etter det gått noe tilbake.

Mandatutregningen til Stortinget viser at regjeringspartiene pluss KrF ville fått 84 mandater. De øvrige partiene på Stortinget ville fått 85. 


 

 

Parti

Stortingsvalget 2017

Mars 2018

Ekstra mars 2018

April 2018

Mai 2018

Juni 2018

August 2018

Ap

27.4

23.4

25.1

23.4

25.5

22.0

25.9

Høyre

25.0

28.0

26.9

25.8

26.2

26.4

25.6

Frp

15.2

13.1

15.9

16.2

16.1

15.1

14.6

Sp

10.3

11.6

10.8

10.9

9.5

11.0

10.3

SV

6.0

7.2

6.4

6.5

7.3

7.6

7.7

Venstre

4.4

4.7

4.4

4.1

3.5

3.7

5.2

Rødt

2.4

3.1

2.5

3.9

3.5

4.8

4.1

KrF

4.2

4.4

3.2

4.5

3.7

4.1

3.9

MDG

3.2

3.1

3.1

3.1

3.2

2.9

2.2

Andre *)

1,8

1.4

1.7

1.6

1.5

2.4

0.5

 

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.2 til Partiet De Kristne, 0.1 til Pensjonistpartiet, 0.1 til Piratpartiet og 0.1 til Demokratene.

 

 

Barometeret er basert på 1001 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 75 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 16. – 20. august 2018 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017.  

 

 

Thore Gaard Olaussen

Daglig leder              

Les artikkel på Aftenposten her:

Arbeiderpartiet får en liten smell på VGs partibarometer for juni


Se tidligere kommentarer til partibarometeret her: