Partibarometeret for stortingsvalg i september viser små endringer i forhold til august-målingen fra Respons Analyse. Høyre og Arbeiderpartiet kniver om førsteplassen. I august snek Arbeiderpartiet seg forbi Høyre med noen tiendedeler. Nå i september er det Høyre som er størst med noen tiendedeler. Høyre ligger således over valgresultatet fra 2017, mens Arbeiderpartiet fortsatt ligger under. Forklaringen finner vi i bakgrunnstallene, der lojaliteten blant Høyre-velgerne er høyere enn lojaliteten blant Ap-velgerne. Dette er altså andelen velgere som sier de vil stemme det samme som i 2017.

Men september-målingen bekrefter at Arbeiderpartiet har styrket seg i løpet av sommeren. Hovedgrunnen er at færre av egne velgere nå sitter på gjerdet. Men bakgrunnstallene viser at det fortsatt er en del overganger til andre partier fra Arbeiderpartiet. Vi registrerer for eksempel at det fortsatt er nærmere 9 prosent av Aps 2017-velgere som nå vil stemme Rødt, SV eller Senterpartiet.

Størst tilbakegang i forhold til august-målingen er det for SV og Venstre. For SV skyldes dette lavere lojalitetstall i forhold til august, og noen flere på gjerdet. For Venstre skyldes tilbakegangen færre overganger fra andre partier. Venstre havner således under sperregrensen.

Det samme gjør fortsatt KrF. Partiet står på stedet hvil med 3.9 prosent i oppslutning. Vi registrerer denne gang noe høyere lojalitetstall for KrF i forhold til august. Men til gjengjeld får partiet færre velgere fra andre partier.

Miljøpartiet De Grønne går frem på september-målingen og oppnår 3.5 prosent oppslutning – etter å ha sett 2-tallet gjennom hele sommeren. Bakgrunnen er høyere lojalitet blant egne velgere denne gang.

Mandatutregningen til Stortinget viser at regjeringspartiene pluss KrF ville fått 79 mandater. De øvrige partiene på Stortinget ville fått 90.

 

 

PARTIBAROMETER

SEPTEMBER 2018

 

 

Parti

Stortingsvalget 2017

Mars 2018

April 2018

Mai 2018

Juni 2018

August 2018

September 2018

Høyre

25.0

26.9

25.8

26.2

26.4

25.6

26.0

Ap

27.4

25.1

23.4

25.5

22.0

25.9

25.5

Frp

15.2

15.9

16.2

16.1

15.1

14.6

14.1

Sp

10.3

10.8

10.9

9.5

11.0

10.3

10.4

SV

6.0

6.4

6.5

7.3

7.6

7.7

6.3

Rødt

2.4

2.5

3.9

3.5

4.8

4.1

4.7

KrF

4.2

3.2

4.5

3.7

4.1

3.9

3.9

Venstre

4.4

4.4

4.1

3.5

3.7

5.2

3.8

MDG

3.2

3.1

3.1

3.2

2.9

2.2

3.5

Andre *)

1,8

1.7

1.6

1.5

2.4

0.5

1.8

 

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 0.4 til Partiet De Kristne, 0.4 til Liberalistene, 0.3 til Pensjonistpartiet, 0.3 til Piratpartiet,  0.2 til Kystpartiet og 0.2 til «Bompengepartiet».

 

 

Barometeret er basert på 1002 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 79 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 6. – 10. september 2018 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

 

 

Thore Gaard Olaussen

Daglig leder              


Se tidligere kommentarer til partibarometeret her: