Partibarometer for juni 2019

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Respons Analyse utarbeider frem mot kommunevalget i september to partibarometer som VG presenterer – et partibarometer for stortingsvalg og et for kommunevalg. Det er små forskjeller i partienes oppslutning mellom barometrene. Det største avviket er for Folkeaksjonen mot mer bompenger. På kommunevalg-barometeret oppnår disse listene hele 6 prosent, og oppnår på landsbasis like stor oppslutning som SV.

Barometeret viser en tydelig fremgang for bompengelistene fra mai til juni. Fremgangen var til dels ventet etter å ha notert formidable fremganger lokalt, spesielt i Bergen og omegnskommunene. Bakgrunnsmaterialet viser at bompengelistene får flest velgere som stemte på Høyre, Frp og Arbeiderpartiet i 2017. Blant Høyres velgere i 2017 oppgir nå mellom 8 og 9 prosent at man vil stemme på bompengelistene. Dette utgjør over 60.000 velgere.

På partibarometeret for stortingsvalg får både Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG) et løft, og passerer dermed sperregrensen med god margin. Arbeiderpartiet og SV går tilbake fra mai til juni, etter å ha fått et oppsving på mai-målingen. Begge partier får lavere lojalitetstall på juni-barometeret, og har større velgeroverganger til andre partier, spesielt til Rødt og MDG.

Fremskrittspartiet går tydelig tilbake på juni-barometeret, etter et lite oppsving i mai. Hovedforklaringen er lavere lojalitet og større usikkerhet blant egne velgere fra 2017.

Høyre går litt frem på stortingsvalg-barometeret, og noe tilbake på kommunevalg-barometeret. Hovedforklaringen er at Høyre lekker mange velgere til bompengelistene når vi spør om kommunevalg.

Både KrF og Venstre er under sperregrensen på stortingsvalg-barometeret. Venstre kan likevel notere seg for en tydelig fremgang etter en bunnotering i mai. Utslaget for Venstre i mai kan nok ikke forklares på annen måte enn et statistisk utslag. Den «normale» oppslutningen for Venstre ligger nok mellom 3 og 4 prosent for tiden. Forklaringen på denne «normaliseringen» av Venstre er at mange Venstre-velgere som oppga usikkerhet i mai-målingen, nå tydeligvis er vendt tilbake og vil stemme Venstre. Lojaliteten økte således fra under 30 til over 50 prosent.

Mandatutregningen til Stortinget viser at regjeringspartiene ville fått 67 mandater. Opposisjonspartiene på Stortinget ville fått 102 mandater.

Partibarometer juni 2019

 

Parti Stortings-valget 2017 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019
Ap 27,4 29,7 29,7 24,3 25,6 28,2 26,0
Høyre 25,0 26,0 22,9 24,3 22,4 21,6 23,1
Sp 10,3 10,5 12,2 14,6 15,6 12,5 13,3
Frp 15,2 11,5 10,5 12,6 10,1 13,0 10,7
SV 6,0 6,7 7,8 7,6 7,6 8,4 6,8
Rødt 2,4 3,1 3,6 5,0 4,7 3,9 5,2
MDG 3,2 2,8 3,8 3,3 3,9 4,4 4,9
KrF 4,2 3,8 3,8 3,8 3,0 4,1 3,6
Venstre 4,4 4,4 3,9 2,8 4,3 1,9 3,5
Andre *) 1,8 1,5 1,8 1,7 2,8 2,0 2,9

*) Gruppen Andre omfatter denne gang 2.3 til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, 0.3 til Liberalistene, 0.2 til Pensjonistpartiet, og 0.1 til NKP.

 

 

Barometeret er basert på 1002 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg. 78 prosent har avgitt svar om partipreferanse.  Feltarbeidet er gjennomført 3. – 6. juni 2019 ved telefonintervjuing. Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2017. 

Vil du vite mer om dette? Kontakt meg!