Respons Analyse søker kvantitativ rådgiver i Oslo

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Respons Analyse vurderer å øke staben på Oslo-kontoret med en kvantitativ rådgiver. Vi søker etter en som brenner for markedsanalysefaget og gode kunderelasjoner.

Som rådgiver vil du ha ansvaret for en egen kundeportefølje og utvide og videreutvikle denne. Du vil ha prosjektansvar for egne prosjekter, og lede prosjektene fra a-å. Du vil selv selge inn Respons Analyse/analyseprosjekter, skissere prosjektdesign, utforme spørreskjemaer, ha prosjektledelse for programmering og datafangst, analysere og rapportere resultater, samt presentere resultater overfor kundene.

Vi er samlokalisert med andre søsterselskaper i Media Bergen konsernet, så vi er en del av en større «familie». Vår norske eier gir oss stor frihet i hvordan vi ønsker å videreutvikle selskapet fremover.

Vi ser etter deg med følgende bakgrunn:

 • Minimum 1-2 års arbeidserfaring fra et analysebyrå eller en analyse-/innsiktsavdeling er et absolutt og ufravikelig krav.

 • 3-5 års relevant utdanning innen statistikk, metode, forbrukeradferd, merkevare, markedsføring og/eller økonomi. Bred og lang erfaring med ledelse av analyseprosjekter (utover 1-2 år) kan oppheve dette kravet.

 • Solid erfaring fra å jobbe med prosjekter innen kvantitativ metode og med SPSS eller tilsvarende som arbeidsverktøy.

 • Fagkompetanse til å lede og gjennomføre analyseprosjekter fra A til Å. Det vil si å tolke kundenes behov/problemstillinger, foreslå egnede metoder og tilnærminger for å løse problemstillingen, utforme spørreskjema, analysere data, presentere resultater med tabeller i Excel og med grafer i PPT, Word o.l., med uttrekk av relevante og vesentlige funn fra undersøkelsen, og med anbefalinger for hvordan resultatene skal tas videre hos kunden.

 • Det er ønskelig med kompetanse/erfaring innen omdømme, merkevare og/eller forbrukeratferd.

Vi ønsker å ansette deg som:

 • Har en positiv, engasjert og tillitsskapende personlighet

 • Har stor arbeidskapasitet, og trives med høyt arbeidstempo og mange baller i lufta

 • Har gode kommunikasjonsevner og snakker og skriver norsk flytende og engelsk meget godt

 • Er en relasjonsbygger og en bidragsyter til et positivt arbeidsmiljø

 • Er overbevist om at flere hoder tenker bedre enn et

 • Jobber analytisk, strukturert og nøyaktig

 • Jobber målrettet, løsningsorientert og proaktivt

 • Er lærenem med en sterk vilje til kontinuerlig læring

 • Trives i åpent landskap og takler å jobbe med liv og røre rundt deg

Vi tilbyr deg:

 • Et svært trivelig arbeidsmiljø som det er lett å finne seg til rette i

 • Et åpent landskap som tilrettelegger for samarbeid og deling av tanker, meninger, idéer, løsninger og kompetanse

 • Spennende arbeidsoppgaver og store påvirkningsmuligheter

 • Stor arbeidsfrihet/fleksibilitet, basert på fleksitid (kjernetid 09.00-15.00)

 • Fine, lyse lokaler med sentral beliggenhet og svært god kantine

 • Sentralt plassert arbeidssted i Kongens gate 6 i Kvadraturen i Oslo.

 • Konkurransedyktige betingelser

Vi ønsker tiltredelse snarest mulig. Lønn etter avtale, basert på kvalifikasjoner.

Send din CV og ditt søknadsbrev til anne@responsanalyse.no Merk e-posten med “Søknad leder kvantitativ avdeling Respons Analyse Oslo”. Vi ser frem til å motta din søknad!

For nærmere informasjon vennligst kontakt Anne Gretteberg Meyer (leder Oslo) på anne@responsanalyse.no og/eller +47 410 40 118. Evalueringer av søknader og innkallinger til intervju vil gjøres fortløpende frem til i etterkant av søknadsfristen, som er 31. mars.

Om arbeidsgiveren

Respons Analyse er et fullservice analysebyrå lokalisert i Oslo og Bergen, som i fjor fusjonerte med det kvalitative byrået Moods Qualitative Research. Selskapet har 16 ansatte (10 i Oslo og 6 i Bergen), og tilbyr et bredt spekter av analysetjenester; webundersøkelser, telefonisk og personlig datainnsamling og analyse, mystery shopping og kvalitative undersøkelser. Respons Analyse er et selskap i Media Bergen-konsernet, som også eier byråer innen reklame, design, web, PR, redaksjonell kommunikasjon m.m.

Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!