Filmen Birkebeinerne av Nils Gaup hadde premiere februar 2016.  Respons Analyse var med å påvirke sluttresultat gjennom fokusgrupper som ble utført i samarbeid med Vizeum.

Fokusgrupper

Fokusgrupper er et verktøy for å forstå alle elementene ved en problemstilling, og for å finne veien videre. Enten det gjelder strategiutvikling, produktutvikling, posisjonering eller merkevareutvikling kan de gode samtalene hjelpe deg på riktig vei.

150 respondenter ble invitert til å se en uferdig utgave av Birkebeinerne. Hver av deltakerne fikk ta med seg en venn. I etterkant av visningen ble det avholdt flere fokusgrupper (samt en kvantitativ undersøkelse), og basert på deres tilbakemeldinger kom vi med forslag til justeringer.

Resultatene som fremkom var et godt verktøy i arbeidet med filmen og i markedsføringen av den.  Det ble gitt leveringer underveis og resultatene ble løpende lest nøye og med stor entusiasme.

Rapportene både bekreftet og avkreftet hypoteser folkene bak filmen hadde, og de rettet oppmerksomheten mot områder som trengte ytterligere arbeid. Denne innsikten resulterte i flere justeringer og endringer i filmen.

Takk for samarbeidet og deres bidrag til at dette ble et svært nyttig og interessant prosjekt.

- Wenche Gokshol , Vizeum