En postalundersøkelse er perfekt for deg som har mange spørsmål du ønsker å rette til et stort utvalg i befolkningen. I motsetning til undersøkelser gjennomført på telefon kan man stille flere og større spørsmål, og i tillegg benytte seg av visuelle virkemidler på et postalt skjema. Et postalt spørreskjema egner seg også godt til sensitive spørsmål.

Ved postale undersøkelser sendes spørreskjema og svarsendingskonvolutt i posten til alle i utvalget. Postgangen gjør at gjennomføringstiden blir noe lengre enn ved gjennomføring på for eksempel telefon eller web. I tillegg må det ofte sendes en purring. Postale undersøkelser rekker alle, og man er ikke avhengig av tilgang til internett eller telefon.

En postal undersøkelse kan også kombineres med andre datainnsamlingsmetoder – for eksempel kan man rekruttere deltagere enten via telefon eller web. En postal undersøkelse kan også brukes som en forlengelse av et telefonintervju, der man ønsker å utdype temaet. 

Dersom det er ønskelig kan vi åpne for at respondenter som mottar postalt skjema svarer via web. I følgebrevet vil det da bli oppgitt en link til undersøkelse, og hver enkelt respondent vil få et personlig passord som de må benytte seg av for å komme inn. Passordet blir flettet inn i følgebrevet sammen med navn og adresse.