Butikksjekk

Butikksjekk skiller seg fra mystery shopping ved at man stort sett ser etter at fysiske ting er på plass i butikken, som prissetting, kampanjer, lagerbeholdning, produktplassering, personalets uniformering og skiltbruk etc.

Her får man gode tilbakemeldinger på om butikken er profilert riktig, og at den fremstår slik som ønsket.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!