Meningsmålinger

I mange situasjoner kan det være nødvendig å skaffe seg et overblikk over meninger, holdninger og tanker i befolkningen eller i en spesifikk gruppe.

Dette gjøres ofte i forbindelse med samfunnsspørsmål eller i forbindelse med kampanjer hvor avsender ønsker å kartlegge eksisterende holdninger eller måle endring i holdninger til et spesielt tema. Respons Analyse gjennomfører regelmessig slike kartlegginger, både kvantitativt eller kvalitativt, og har opparbeidet seg solid erfaring for hvordan vi best kan få frem reelle holdninger til reelle problemstillinger.

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!