Holdningskartlegginger

Holdningskartlegginger

I mange situasjoner kan det være nødvendig å skaffe seg et overblikk over holdninger og tanker i befolkningen eller i en spesifikk gruppe.

Dette gjøres ofte i forbindelse med samfunnsspørsmål eller i forbindelse med kampanjer hvor avsender ønsker å kartlegge eksisterende holdninger eller måle endring i holdninger til et spesielt tema. Respons Analyse gjennomfører regelmessig slike kartlegginger, både kvantitativt eller kvalitativt, og har opparbeidet seg solid erfaring for hvordan vi best kan få frem reelle holdninger til reelle problemstillinger.

Deling

Vil du vite mer om dette? Kontakt meg!

Hilde Falch Moltzau

Salgskonsulent

e-post
999 99 999

Deling:

Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!