cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Kvalitative intervjuer: Utfordringer og muligheter 

Det hele er tilsynelatende ganske enkelt: Vi ønsker innsikt om folks tanker og handlinger, og så vi skaffer oss denne innsikten gjennom å intervjue folk om disse tankene og handlingene. Men hvis det er slik at folks selvinnsikt i hva de faktisk gjør – og ikke minst hvorfor de gjør som de gjør – er […]