Blogg

Partibarometer for november 2021 – Fortsatt stabilitet

November-målingen viser i store trekk stabilitet i forhold til partienes oppslutning ved stortingsvalget tidligere i høst. Alle endringer i partienes oppslutning er klart innenfor feilmarginene. Bakgrunnstallene viser høye lojalitetstall for samtlige partier – det vil si at velgerne stort sett holder fast ved det partiet man stemte på.  Ned for Arbeiderpartiet og litt opp for Høyre  Det er små bevegelser, men tallene viser at Arbeiderpartiet svekkes noe, mens Høyres styrker

Les mer

Innsikt for en bedre fremtid

Vårt mål er at innsikten vi fremskaffer bidrar til en bedre fremtid – enten for kundene våre, for kundene til våre kunder, for befolkningen, for ansatte, for utvalgte målgrupper – eller kanskje til og med for dyr, planter eller planeten. Målet kan enten oppnås direkte gjennom innsikten i seg selv, ved at den bidrar til

Les mer

Webinar – Ny netthandelrapport viser at pandemien har endret folks handlevaner

Respons Analyse har sammen med vårt søsterselskap Digitroll AS gjennomført en undersøkelse om det norske folks netthandelsvaner. Netthandelrapporten viser at handlevanene er endret i løpet av pandemien, og hvordan nettkundene gjør valg når de skal handle i en nettbutikk.   Funnene i årets Netthandelrapport blir presentert i et webinar arrangert av Digitroll onsdag 27. oktober 2021 kl. 09:00 – 09:45. For å gå igjennom og diskutere funnene vil følgende delta:  Patrick Dahl og Arnstein Raunehaug, rådgivere Digitroll  Kai Jeroen Gulbrandsen,

Les mer

Bli kjent med våre ansatte!

Skrevet av Ivonn Brugrand Lingjerde, trainee hos Respons Analyse  Vi i Respons Analyse bryr oss om våre kunder og er opptatt av å bygge gjensidige og langsiktige samarbeid. Vi ønsker derfor at du skal bli bedre kjent med oss! Hvem er vi? I tiden fremover skal vi presentere våre dyktige ansatte. Du skal få bli bedre kjent med dem, både profesjonelt og privat.   Vi kickstarter med å presentere vår leder

Les mer

Partibarometer for september 2021 II – Går det mot regjeringsskifte?

Valgårets siste nasjonale måling før valgdagen viser fortsatt store bevegelser i velgermassen. Men det kan se ut til at velgerne nå begynner å bestemme seg, og det kan gå mot regjeringsskifte på mandag. Høyre faller under 20 prosent og ser 18-tallet, mens Arbeiderpartiet løfter seg og nærmer seg resultatet fra 2017. Høyre-nedtur Høyre må tåle

Les mer

Partibarometer for september 2021 – Flere velgere begynner å bestemme seg?

Valgårets nest siste nasjonale måling før valgdagen viser fortsatt store bevegelser i velgermassen. Men det kan se ut til at flere velgere har begynt å bestemme seg. Flere velgere oppgir nemlig en partipreferanse når vi nå spør. Andelen som oppgir partipreferanse har økt med 5 prosentpoeng siden vi startet målingene tidlig i august. SV-opptur SV

Les mer

Koronalærdom og digitale metoder – en oppdatering

I starten av koronaperioden skrev vår leder for kvalitativ avdeling hos Respons et innlegg om hvordan korona gjorde at vi fikk øynene opp for potensialet som i online fokusgrupper som metode. Innlegget kan du lese HER. Både vi og kundene sluttet å se på online fokusgrupper som en reserveløsning eller nest beste alternativ til fysiske

Les mer

Netthandel i Norge under pandemien – Stadig flere handler på nett

Siden 2019 har Respons Analyse sammen med vårt søsterselskap Digitroll AS gjennomført en undersøkelse om det norske folks netthandelsvaner. Årets Netthandelsbarometer viser at andelen av den voksne befolkning som handler på nettet øker for tredje år på rad, og at stadig nye grupper nå handler på nettet. Mye tyder på at pandemien har endret mange

Les mer

Velgerprofiler: Hva kjennetegner velgerne til de ulike partiene?

I disse dager får vi mye informasjon om de politiske partiene og politikerne; hvem de er og hva de står for. Men hvem er velgerne til de ulike partiene? Hva mener de og hva er typisk for dem? Og hva skiller dem mest fra andre velgere?   Vi i Respons var nysgjerrige på dette og har tatt et dypdykk blant velgerne – basert på en landsrepresentativ

Les mer

Partibarometer for august 2021 III – Velgervandringene topper seg

Fortsatt mange velgere på vandring Valgårets tredje nasjonale måling i årets valgkamp viser fortsatt at det er mange velgere på vandring, som gir store endringer i styrkeforholdet mellom partiene. Plutselig SV-nedgang Det mest overraskende denne gang er nedturen til SV fra et godt 9-tall til i underkant av 7 prosent oppslutning. Om dette er en

Les mer

Hils på Tone – vår nyansatte senior rådgiver!

Respons Analyse har opplevd god vekst, og har derfor utvidet staben med ytterligere en senior rådgiver. Tone M. Eidissen ønsket seg til et profilert fullservicebyrå med et bredt og sterkt fagmiljø hvor hun kunne lære mer og utvikle seg videre, og vi i Respons ønsket oss en erfaren og selvgående senior rådgiver som brenner for analysefaget – og da ble det full klaff for

Les mer

Hvilke partier har en ruspolitikk som passer deg?

Nå kan du lett få oversikt over hvilket av partiene du er mest enig i når det kommer til ruspolitikken! Respons Analyse har laget en valgomat for Actis, som arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Valgomaten viser deg hvilket parti du er mest enig med ved at du tar stilling til 19 ulike påstander innenfor

Les mer

Partibarometer for august 2021 II – Fortsatt mange velgere på vandring

Valgårets andre måling etter sommerferien viser fortsatt at det er mange velgere på vandring, som gir store endringer i styrkeforholdet mellom partiene. Dramatisk nedgang for Senterpartiet Det mest dramatiske denne gang er Senterpartiets fall fra vel 15 prosent til vel 11 prosents oppslutning. Det er en tilbakegang på nesten 4 prosentpoeng. Forklaringen skyldes klar nedgang

Les mer

Partibarometer for august 2021 – Første partimåling etter sommerferien

Mange velgere på vandring Valgårets første måling etter sommerferien viser til dels store endringer i styrkeforholdet mellom partiene. Tallene tyder på at mange velgere fortsatt er på vandring og villige til å skifte parti. Arbeiderpartiet går frem Arbeiderpartiet fortsetter fremgangen fra juni, og får nå nesten 25 prosent oppslutning. Partiet nærmer seg således oppslutningen ved

Les mer

Respons Analyse er med på å arrangere tre treff på Arendalsuka 16.-20. august

Den vanskelige bærekraften – er vi ved do eller die? Mandag 16. august kl. 17.00-18.00, Respons Analyse og Apriil PR – Bærekraftshuset, torvgt. 7 Presentasjon av funn fra bærekraftsrapporten fra Respons Analyse og Peoples Report fra Aprril/Respons som belyser problemstillingen, samt bærekraftsdebatt i regi av Apriil med mange interessante aktører (blant annet Maarud, Handelsbanken, Polestar

Les mer

Det er sjelden nok å spørre om anbefaling!

Etter et kjøp, en samtale eller en interaksjon blir jeg stadig spurt om i hvilken grad jeg, basert på min erfaring, ville anbefalt leverandøren eller deres produkter/tjenester til andre. Dette er som regel det eneste spørsmålet som stilles, og jeg blir like oppgitt hver gang for mitt svar gir dem sjeldent et godt bilde på min opplevelse av dem …

Les mer

Den store bærekraftsrapporten 2021 kan nå bestilles

Rapporten tar for seg en rekke holdninger og handlinger knyttet til bærekraft blant bedrifter, ansatte og forbrukere. Den besvarer spørsmål som: Hva er egentlig bærekraft for forbrukere og bedrifter Hvordan jobbes det med bærekraft blant norske bedrifter? Hva gjøres og hva oppleves som viktigst i de ulike næringene og bransjene? Har ledere og ansatte samme

Les mer

Partibarometer for juni 2021 – Stabile tall

Valgårets siste måling før sommerferien viser stor stabilitet i velgeroppslutningen for partiene. Endringene fra mai-målingen er små, men bekrefter tendensene som vi lenge har sett – at det kan bli vanskelig for Erna Solberg å få et nytt flertall bak seg. Senterpartiet holder stand Senterpartiet får18 prosents oppslutning, og bekrefter nok engang et høyt nivå.

Les mer

Tiltak for en mer bærekraftig bedrift

Her er noen av tiltakene vi i Respons Analyse har iverksatt nylig eller tidligere for å bli en mer bærekraftig bedrift.   Kanskje du kan la deg inspirere – og muligens sende oss litt inspirasjon tilbake? Merk at vi er i startgropen på vår bevissthetsreise som Miljøfyrtårnbedrift. Vi er langt ifra i mål, men vi tar

Les mer

Respons Analyse er Miljøfyrtårnsertifisert – hvorfor det?

Det er en kjensgjerning at Respons Analyse jobber i en bransje som i utgangspunktet har svært lav klima- og miljøpåvirkning sammenliknet med de fleste andre bransjer. Så hvorfor skulle vi – med så lavt klimaavtrykk – ta oss «bryet» med å bli miljøsertifisert?   Opphav i bærekraftsfokus  Det hele startet med at vi i Respons Analyse første

Les mer

Medieundersøkelsen 2021: – Leger og sykepleiere er mer kritiske til medienes koronadekning enn folk flest

Respons Analyse har hvert år siden 2005 gjennomført Medieundersøkelsen på vegne av Nordiske Mediedager. Hvert år spørres journalister, redaktører og befolkning om medievaner og tillit til mediedekningen av ulike tema. Medieundersøkelsen 2021 omfattet spørsmål om koronapandemien og hvordan mediene har dekket ulike problemstillinger omkring dette tema. Det var derfor naturlig at årets undersøkelse også inkluderte

Les mer

Partibarometer for mai 2021 – Det tilspisser seg

Er Senterpartiet «friskmeldt»? Senterpartiet er tilbake til 18 prosents oppslutning på det siste partibarometeret fra Respons Analyse. Siden april da partiet fikk 14 prosent oppslutning, har lojaliteten blant egne velgere økt. Samtidig har overgangene fra Høyre og Frp økt. Det er mulig at bøndenes mobilisering i forbindelse med landbruksoppgjøret har vekket velgernes sympati. Senterpartiet er

Les mer

Respons Analyses daglige leder er nyvalgt leder av Virke Markedsanalyse

I mars ble Anne Gretteberg Meyer valgt til ny leder for Virke Markedsanalyse. Hun har i lang tid hatt et stort engasjement i forumet og vil være en pådriver for å forsterke omdømmet til bransjen og styrke posisjonen som en samfunnsnyttig aktør for å bremse bransjeglidningen og å styrke deltakelsen, spesielt blant de unge. Hun

Les mer

Webinar om bærekraft og grønnvasking

Webinaret «People Report» er et samarbeid mellom Apriil og Respons Analyse som gir deg folkets oppfatning om blant annet bærekraft, grønnvasking, gjenvinning, klimakvoter og miljømerkinger, og gir deg råd om hvordan du kan kommunisere bærekraft uten å bli mistenkt for grønnvasking. Resultatene ble presentert av vår leder, Anne Gretteberg Meyer, i et webinar nå i

Les mer

Partibarometer for april 2021 – Store endringer

Tydelig Senterparti-tilbakegang Det er to endringer som er mest tydelige på partibarometeret for april. Den ene er Senterpartiets tilbakegang på nesten 5 prosentpoeng. Den andre er Arbeiderpartiets fremgang. Senterpartiet får denne gang 14 prosent oppslutning. Sist gang partiet så 14-tallet var i oktober i fjor. Det siste halvåret har partiet hatt en vedvarende oppslutning på

Les mer

Respons Analyse er kåret til Gaselle-bedrift for 2020!

Å bli kåret til Gasellebedrift er en hyggelig påskjønnelse som inspirerer til fortsatt innsats for å gi våre kunder økt innsikt, bedre forståelse og trygghet for beslutninger.  En gasellebedrift er en bedrift som har: Minst doblet omsetningen over de siste fire år Positivt samlet driftsresultat Unngått negativ vekst Vi takker for tilliten fra våre kunder

Les mer

«Greenfluencere» – hvem er de og hvem følger med på dem?

Forfattere: Ane Charlottes Spilde (kvalitativ rådgiver) og Camilla Løkting (leder kvanitativt) At den grønne bølgen har skylt innover samfunn, marked, politikk og medier er et faktum, og heller ikke influensersfæren er unntatt fra denne trenden. De såkalte «greenfluenserne», påvirkere med et primært grønt fokus og budskap, er å finne i sosiale nettverk og digitale areaer som aldri før.

Les mer

Partibarometer for mars 2021 – Høyre fortsatt størst, Senterparti-fremgang stoppet opp og fortsatt lavt for Arbeiderpartiet

Høyre fortsatt størst Høyre går frem på mars-barometeret. Partiet får en oppslutning godt over valgresultatet fra 2017, og er nå klart det største partiet i landet. Bakgrunnstallene viser at Høyre har brukbar lojalitet blant egne velgere, og får fortsatt tilsig av nye velgere spesielt fra Frp, Arbeiderpartiet og Venstre. Men det er fortsatt nettotap til

Les mer

Partibarometer for februar 2021 – Høyre fortsatt størst og fremgang for Arbeiderpartiet

Høyre fortsatt størst Høyres fremgang på vel 3 prosentpoeng på januar-barometeret blir bekreftet på februarmålingen. Partiet oppnår vel 26 prosent oppslutning og er således fortsatt størst på målingene. Bakgrunnstallene viser at Høyre har brukbar lojalitet blant egne velgere, og får fortsatt tilsig av nye velgere fra Arbeiderpartiet og Venstre. Det er fortsatt nettotap til Senterpartiet.

Les mer

Hjemmekontor til glede og besvær

Koronapandemien har ført til store omveltninger i de fleste arbeidsgrupper. Respons Analyse gjør jevnlige undersøkelser på oppdrag fra Akademikerne, der vi tar temperaturen på stemningen i arbeidslivet blant personer med høyere akademisk utdanning. Den nyeste undersøkelsen for Akademikerne viste at to av tre høyt utdannede ønsker å fortsette med hjemmekontor etter coronakrisen, som beskrevet i oppslag

Les mer

Som du spør, får du svar – 22 tips til bedre spørreskjemaer

Vi hjelper deg å spørre så du får svar på det du faktisk lurer på!  «Som man spør, får man svar» er ingen floskel – i hvert fall ikke når det gjelder markedsundersøkelser! Utforming av spørreskjemaer er som regel den vanskeligste og mest krevende oppgaven. Det er mange aspekter å ta hensyn til, og alle valgene som tas i skjemautformingen påvirker svarene vi

Les mer

Partibarometer for desember 2020 – Senterpartiet større enn Arbeiderpartiet, fremgang for Høyre og SV og nedgang for Frp

Senterpartiet større enn Arbeiderpartiet Senterpartiet fortsetter fremgangen fra forrige måned. Partiet blir i desember-målingen større enn Ap. Det er første gang på målingene til Respons Analyse, og jeg kan heller ikke huske at andre målinger noensinne har vist Sp større enn Ap. Bakgrunnen for Sp-fremgangen er store velgeroverganger fra Arbeiderpartiet. I tillegg får partiet velgeroverganger

Les mer

Bommet meningsmålingene på valget i USA?

Presidentvalget i USA har fått mye oppmerksomhet de siste ukene. Det gikk ikke mange timene etter valgnatten, før mediebildet ble preget av kommentarer om at meningsmålingene i USA hadde bommet på resultatet. Men det var etter at opptellingen av valgdagsstemmene var avsluttet. I mange av de såkalte vippestatene endret resultatene seg til dels ganske mye

Les mer

Partibarometer for november 2020 – SP fosser frem, Høyre mest tilbake og stabilt lavt for Ap

Senterpartiet fosser frem Etter en lang periode med stabilt 14-15 prosent oppslutning gjør nå Senterpartiet et byks og får nærmere 19 prosent oppslutning på november-barometeret. Partiets styrke har vært høye lojalitetstall. I tillegg mottar partiet store velgeroverganger fra andre partier som Arbeiderpartiet og Høyre. Over 15 prosent av Ap-velgerne i 2017 vil nå stemme Senterpartiet.

Les mer

Partibarometer for oktober 2020 – Høyre går frem og Arbeiderpartiet tilbake

Høyre-fremgang Høyre går frem og Arbeiderpartiet tilbake. Fra å være omtrent jevnstore er det nå et tydelig gap mellom partiene. Høyre oppnår denne gang godt over 26 prosent oppslutning, mens Arbeiderpartiet ser 22-tallet. Høyre har for tiden gode lojalitetstall blant velgerne som stemte på partiet i 2017. Nesten 73 prosent av Høyre-velgerne vil nå gjenta

Les mer

Netthandelrapporten 2020 fra Respons Analyse og Digitroll

Flere og flere handler på nett, viser en undersøkelse fra Respons Analyse på oppdrag for Digitroll i juni 2020. Respons Analyse og Digitroll samarbeider om et netthandelsbarometer, og resultatet av årets måling ble presentert av oss begge i et webseminar tidligere i høst. Vi gir deg tilgang til webinaret, som gir deg interessant innblikk i blant

Les mer

Tillitsbarometeret 2020

av Kjersti Kremmer og Thore Gaard Olaussen De tre siste årene har Respons Analyse undersøkt tillitsnivået i befolkningen på oppdrag fra Arendalsuka. Årets undersøkelse ble spesiell på mange måter. Den ble gjennomført i midten av juni, på et tidspunkt da Norge hadde stått stille siden mars på grunn av koronautbruddet. På gjennomføringstidspunktet var smittetallene lave

Les mer

Innsikt blir kampanjevideo – Se video om barnefattigdom i Norge

Vi i Respons Analyse samarbeidet med Kirkens Bymisjon i fjor på en stor undersøkelse om barnefattigdom. Nå har Kirkens Bymisjon og Anorak laget kampanjevideo basert på innsikten som kom frem i de personlige intervjuene.  Sterk innsikt og et viktig tema! https://www.youtube.com/watch?v=dZpc-r_PtsQ&feature=youtu.be

Les mer

Tillitsbarometeret – Arendalsuka 2020

For tredje år på rad lagde Respons Analyse et tillitsbarometer på vegne av Arendalsuka. Vår faglige rådgiver  Thore Gaard Olaussen var med i et panel for å presentere og diskutere resultatene, sammen med blant annet Erna Solberg. I likhet med både 2018 og 2019 er det de ideelle organisasjonene som befolkningen har høyest tillit til

Les mer

Respons Analyse deltok på forskerdialog initiert av Barne- og familiedepartementet

Respons Analyse ble invitert til forskerdialog hos Barne- og familiedepartementet for å diskutere hvordan vi kan bekjempe barnefattigdom. Bakgrunnen for invitasjonen er at Barne- og familiedepartement holder på å utarbeide en samarbeidsstrategi for barn og unge i lavinntektsfamilier sammen med andre velferdsdepartementer og direktorater. Denne strategien har som mål å forebygge at fattigdom går i

Les mer

Nye krefter i Bergen

Vår mangeårige leder i Bergen – Thore Gaard Olaussen – trapper ned mot en pensjonisttilværelse, og har nå gått over i 50 % stilling som faglig rådgiver. Han beholder ansvaret for flere av sine trofaste kunder, og fortsetter med fullt fokus på det han kan aller best (og bedre enn de fleste!); Valgmålinger og politiske

Les mer

Partibarometer for august 2020 – August-barometeret viser en tendens tilbake til «normalen» som vi har sett de siste to årene

Normalitet Etter en periode med litt turbulens på partibarometeret viser august-barometeret en tendens tilbake til «normalen» som vi har sett de siste to årene. Dette innebærer at Arbeiderpartiet er tilbake som det største partiet i Norge, Frp ligger et stykke unna oppslutningen fra stortingsvalget i 2017, og Høyre er på et nivå mellom stortingsvalget og

Les mer

Velgerbevegelser vel et år før stortingsvalget

Det er vel et år til neste stortingsvalg. Et år er lang tid i politikken. Mye kan skje, og følgene av koronautbruddet og den økonomiske krisen har vi ennå ikke sett fullt ut. Kombinert med det faktum at sittende regjering er en mindretallsregjering, er det vanskelig å forutsi presist hvilken politisk situasjon Norge er i

Les mer

Respons Analyse lanserer Seniorbus – omnibus blant eldre

Dagens eldre er ikke som tidligere generasjoner av eldre. De har høyere kjøpekraft, de reiser mer og har andre forbruksvaner og holdninger enn tidligere generasjoner. Dette gjør denne gruppen til en svært interessant målgruppe for markedsundersøkelser.   Nå kan denne kjøpesterke målgruppen nås på en rimelig og enkel måte gjennom Respons Analyses månedlige Seniorbus –

Les mer

Partibarometer for mai 2020 – Høyre, Ap og Sp kommer styrket ut, mens Frp, KrF og Venstre fortsetter å slite

Fortsatt høye tall for Høyre Mai-barometeret bekrefter et høyt nivå for Høyre. Partiet gjorde i april-målingen et historisk hopp med over 7 prosentpoeng fremgang fra en måned til en annen. Mai-målingen bekrefter tendensen, og partiet oppnår godt over 26 prosent oppslutning. Oppgangen for Høyre de siste ukene skyldes selvsagt koronautbruddet, og oppslutning om de tiltak

Les mer

Partibarometer for april 2020 – Historisk byks for Høyre

Historisk byks for Høyre Høyre gjorde i april-målingen et historisk hopp med over 7 prosentpoeng fremgang fra en måned til en annen. Oppgangen skyldes selvsagt koronautbruddet, og oppslutning om de tiltak som regjeringen og myndighetene har iverksatt i forbindelse med krisen. Dette har ført til en økning i lojalitet blant Høyres egne velgere fra 2017.

Les mer

Kvalitative teknikker

Respons Analyse har gjennom the Moods way utviklet ulike typer av teknikker som kan benyttes som effektive verktøy i ulike typer av grupper og intervjuer. Vi vil presentere de mest populære teknikkene under. Moods Visual/Visuell stimuli Når vi søker etter det usagte og ubevisste må vi ofte legge ordene til side og slippe følelser og

Les mer

Fleksibilitet i metoder sikrer full tilgang på innsikt i karantene-tider

Mye har forandret seg den siste tiden, men heldigvis ikke alt. Respons Analyse har mange digitale metoder på menykartet, så selv om mange av våre tradisjonelle metoder som krever mellommenneskelig kontakt ikke lenger kan gjennomføres – som fokusgrupper, dybdeintervjuer, hjemme-besøk, mystery shopping og personlige intervju – har vi andre metoder som gir deg tilsvarende innsikt. Noen av metodene lar deg komme enda tettere på målgruppen din enn de tradisjonelle metodene gjør.   Vi

Les mer

Respons Analyse tar samfunnsansvar på alvor!

Vi har et stort hjerte for veldedighet, og er ydmyke og takknemlige for den innsatsen som ideell sektor legger ned for samfunnet. Det er en innsats som utgjør en reell forskjell for veldig mange, og dette arbeidet ønsker vi å gi vårt bidrag til. Et samfunnsansvar som gagner ideelle virksomheter Ideelle organisasjoner innvilges automatisk 20

Les mer

Partibarometer februar 2020 – Frp-fremgang og Høyre taper på Frp-exit

Frp-fremgang etter regjerings-exit. Partibarometeret for februar bekrefter Fremskrittspartiets fremgang som vi registrerte på en ekstramåling i dagene like etter at partiet bestemte seg for å gå ut av regjeringen. Februar-tallene viser at Frp får over 15 prosent oppslutning. Dette er en fremgang fra 10 og 11 prosent i desember og tidlig januar. Bakgrunnen for fremgangen

Les mer

Partibarometer for januar 2020 – Regjeringspartiene fortsatt stabilt lave

Har Sp nådd toppen? Det første partibarometeret for 2020 viser egentlig små endringer i forhold til desember-målingen. Men fremgangen for Senterpartiet etter valget i høst, er foreløpig stoppet opp. Denne gang får partiet i underkant av 16 prosent. Bakgrunnsmaterialet viser at det er færre overganger fra Fremskrittspartiet enn det som har vært tilfelle tidligere. Om

Les mer

Partibarometer for oktober 2019

Barometeret for stortingsvalg viser små endringer i forhold til målingen i september. Partiene som ble valgvinnere ved kommunevalget, holder fortsatt høy oppslutning. Senterpartiet oppnår nesten 15 prosent, og holder således stillingen som landets tredje største parti. Miljøpartiet De Grønne (MDG) oppnår nesten 7 prosent, og har således god margin over sperregrensen. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet får

Les mer

Hvordan kan de samme dataene gi forskjellige resultater?

Før man deltar i et spill eller en konkurranse er det vanlig å etablere spillereglene. Hvis man lager reglene etter at spillet er over, kan det sannsynligvis føre til forvirring og uenigheter fordi noen spillere vil foreslå regler som bare ganger dem selv. I dette blogginnlegget tar vi utgangspunkt i en fotballkamp mellom FC Respons

Les mer

Partibarometer for september 2019

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet gjør det litt bedre på stortingsbarometeret enn på kommune-barometeret. Det samme er tilfellet for Arbeiderpartiet. Men forskjellene er innenfor feilmarginene. Barometeret for stortingsvalg viser små endringer i forhold til målingen i august. Vi får bekreftet at både Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet sliter med oppslutningen, og oppnår klart lavere tall enn ved

Les mer

Partibarometer for august 2019

 Det er små forskjeller i partienes oppslutning mellom barometrene. Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet gjør det litt bedre på stortingsbarometeret enn på kommunebarometeret – men forskjellen er innenfor feilmarginene. Barometeret viser en fallende tendens for både Høyre og Arbeiderpartiet. Det viser videre at det spesielt er to partier som er i støtet, nemlig Senterpartiet og Miljøpartiet

Les mer

Partibarometer for juni 2019

Respons Analyse utarbeider frem mot kommunevalget i september to partibarometer som VG presenterer – et partibarometer for stortingsvalg og et for kommunevalg. Det er små forskjeller i partienes oppslutning mellom barometrene. Det største avviket er for Folkeaksjonen mot mer bompenger. På kommunevalg-barometeret oppnår disse listene hele 6 prosent, og oppnår på landsbasis like stor oppslutning

Les mer

Partibarometer for mai 2019

Frem mot kommunevalget i september vil Respons Analyse hver måned presentere to partibarometer – et partibarometer for stortingsvalg og et for kommunevalg. Det er små forskjeller i partienes oppslutning mellom barometrene. Men det er likevel noen hovedtrekk som går igjen. Den generelle tendensen er at Høyre gjør det noe bedre når vi spør om kommunevalg,

Les mer

«What we buy, why we buy it, and why it matters.»

Folkene her i Respons Analyse er alltid åpen for en ny kilde av inspirasjon som kan gi innsikt i verden vi lever i og tingene vi omgir oss med. Å være konstant nysgjerrig er jo noe vi setter pris på her hos oss. Vi vet at kundene våre er av det nysgjerrige slaget også, så

Les mer

Partibarometer for april 2019

VG presenterte for april to partibarometer – et partibarometer for stortingsvalg og et for kommunevalg. Det er små forskjeller i partienes oppslutning mellom barometrene. Den generelle tendensen er at Høyre gjør det noe bedre når vi spør om kommunevalg, mens Frp gjør det bedre når vi spør om stortingsvalg. Videre gjør Andre-gruppen det klart bedre

Les mer

Vårt farvel til Pat Cadell

Ikke mange kjenner til eller vet hvem Pat Caddell er, den kjente meningsmåleren som gikk bort for kort tid siden. Det er kanskje heller ikke så rart. Pat Caddell var ingen historisk kjempe og heller ingen kjent figur utenfor meningsmålingenes verden. Allikevel spøkte Pat Caddell i bakgrunnen blant en serie begivenheter som til slutt førte

Les mer

Partibarometer for mars 2019

Arbeiderpartiet går tilbake med over 5 prosentpoeng på partibarometeret for mars. Høyre går frem, etter en liten smell i februar. Dette gjør at de to største partiene får nøyaktig lik oppslutning på mars-barometeret. Vinneren er også denne gang Senterpartiet som nærmer seg 15 prosent oppslutning, og bekrefter dermed at det er det tredje største partiet

Les mer

Partibarometer for februar 2019

Høyre må tåle den største smellen på vår første måling etter dannelse av ny flertalls-regjering og ny regjeringsplattform. Arbeiderpartiet holder seg stabilt på tett under 30 prosent oppslutning, og får nøyaktig samme barometer-tall som i januar. Vinnerne denne gang er Senterpartiet og SV. Senterpartiet passerer 12 prosent oppslutning og blir dermed det tredje største partiet

Les mer

Partibarometer for januar 2019

Årets første partibarometer viser størst fremgang for Arbeiderpartiet, og størst tilbakegang for Fremskrittspartiet og SV. Fremgangen for Ap kom etter et utslag i desember, der partiet gikk tilbake over 2 prosentpoeng. Likeledes er tilbakegangen for SV en «normalisering» etter et utslag oppover på desember-barometeret. Nedgangen for Fremskrittspartiet er nok mer uttrykk for en tendens i

Les mer

Har Gillette skutt gullfuglen eller satt skjegget i postkassa?

Med jevne mellomrom dukker det opp eksempler i mediene som minner oss på viktigheten av å gjennomføre kampanjetesting av et budskap før man ruller ut en markedsføringskampanje. Sist ut er barberhøvelprodusenten Gillette som har preget mediebildet den siste uken etter å ha iverksatt en ny kampanje hvor de tar et oppgjør med såkalt «giftig maskulinitet».

Les mer

Partibarometer for desember 2018

Partibarometeret viser et sterkt oppsving for SV. Bakgrunnen for dette er høy lojalitet fra egne velgere i 2017, og stor nettogevinst av velgere fra Arbeiderpartiet. Det er sannsynlig at partiets høye fane i abort-spørsmålet og i økonomisk politikk i forbindelse med statsbudsjettet, mobiliserer velgerne på venstresiden i norsk politikk. Som følge av velgeroverganger til SV

Les mer

Partibarometer for november 2018

Partibarometeret for november er i sin helhet tatt opp i dagene etter KrFs ekstraordinære landsmøte den 2. november. KrF får en mindre tilbakegang, men endringen er klart innenfor feilmarginen. Partiet holder seg over sperregrensen, og oppnår en oppslutning nøyaktig likt med valgresultatet i 2017. Selv om endringen på barometeret er liten, viser tendensen i bakgrunnstallene

Les mer

Hvordan spiller Respons deg bedre?

Vi i Respons Analyse er eksperter på markedsanalyse og dere er eksperter på deres fagfelt. Vår samlede ekspertise vil vi benytte til å fremskaffe innsikt fra dine kunder og ditt marked, en innsikt som gjør deg bedre rustet til å utføre en optimal jobb. Innsikten gir deg mer dyptgående kunnskap om hva som skal til

Les mer

Markedsanalyse – har du råd til å la være?

Hvordan markedsanalyse bidrar til økt lønnsomhet Markedsanalyse gir deg nøkkelen til å forstå ditt marked, din posisjon, dine kunder og dine konkurrenter. Alle bedrifter vil derfor kunne ha nytte av markedsanalysetjenester – også din bedrift. Den viktigste årsaken til å benytte markedsundersøkelser, er at det er stor sannsynlighet for at det på sikt øker lønnsomheten

Les mer

Hvorfor markedsanalyse?

Hvorfor investere tid og penger på markedsundersøkelser? Mange styrer etter erfaring og magefølelse, og opplever at det fungerer tilfredsstillende, men hva om det kunne ha fungert mye bedre – i hvert fall over tid – hvis beslutninger hadde blitt basert på analyseinnsikt istedenfor? Selv om situasjonen er tilfredsstillende per i dag, kan også analyseinnsikt avdekke

Les mer

Hvordan påvirker GDPR analysebransjen?

Den nye personvernloven påvirker stort sett alle bedrifter, men hvordan påvirker den analysebransjen og andre bedrifter som ønsker å gjøre undersøkelser blant sine kunder, brukere, medlemmer, lesere og andre interessenter? Unntak fra markedsføringsloven Markedsundersøkelser og andre statistiske analyser er definert som en samfunnsnyttig aktivitet i markedsføringsloven, og gis derfor unntak fra Markedsføringsloven. At statistikkformål har

Les mer

Hvorfor velge Respons Analyse?

Respons Analyse er et fullservice rådgivnings- og analysebyrå som hjelper deg til å ta bedre valg. Gjennom innovative metoder og visuelle rapporteringsverktøy tilbyr vi de beste løsningene innen markedsanalyse. Respons Analyse har alle datafangstmetoder i eget hus. Dette gir deg som kunde større fleksibilitet i gjennomføringene. Vi har erfarne rådgivere som er lidenskapelige engasjert i

Les mer

Mobiletnografi – innsikt på farta!

Respons Analyse er stolte av å kunne presentere mobiletnografi the Moods way! En av de innovative metodene Moods er kjent for er bruken av mobiletnografi Mobiletnografi er observasjoner av vanlige folks hverdagsliv gjennomført på deltakernes premisser. Vi ber folk om å dokumentere sine liv enten det er fra kjøkkenbenken, på vei til og fra jobb

Les mer

Respons & Moods Join forces

Respons Analyse + Moods Qualitative Research = Sant! Det beste fra to verdener – en uslåelig kombinasjon av kompetanse. Gjennom engasjerte rådgivere og innovative metoder tilbyr vi de beste løsningene til å hjelpe deg med innsiktsflokene dine! Sammen skaper vi innsikt for bedre valg. Vi er to ledende og anerkjente byråer som har fusjonert for

Les mer