cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Den store bærekraftsrapporten 2021 kan nå bestilles

Deling:

Rapporten tar for seg en rekke holdninger og handlinger knyttet til bærekraft blant bedrifter, ansatte og forbrukere. Den besvarer spørsmål som:

  • Hva er egentlig bærekraft for forbrukere og bedrifter
  • Hvordan jobbes det med bærekraft blant norske bedrifter?
  • Hva gjøres og hva oppleves som viktigst i de ulike næringene og bransjene?
  • Har ledere og ansatte samme oppfatning?
  • Er bedriftenes prioriteringer i tråd med forbrukernes forventninger og krav?
  • Hvem har ansvaret for mer bærekraftig produksjon og forbruk?
  • Hva er fremmere og hemmere for mer bærekraftige valg?
  • Hva er do’s and don’ts for grønn kommunikasjon?

Rapporten gir også en beskrivelse av ulike bærekrafts-segmenter basert på holdninger og handlinger, og størrelsen på disse – ved å forstå segmentene bedre, kan kommunikasjonen mot de ulike segmentene treffe bedre.

Resultatene i rapporten brytes ned på en rekke demografiske variabler og bakgrunnsvariabler – inkludert segmentene.

Rapporten koster kr 25.000,-.

Send en e-post til anne@responsanalyse.no dersom du ønsker å bestille rapporten eller vil vite mer om innholdet!

Vårt bærekrafts-webinar hvor vi blant annet presenterer utvalgte smakebiter fra rapporten kan du se her:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Anne Gretteberg Meyer