cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Tiltak for en mer bærekraftig bedrift

Deling:

Her er noen av tiltakene vi i Respons Analyse har iverksatt nylig eller tidligere for å bli en mer bærekraftig bedrift.  

Kanskje du kan la deg inspirere – og muligens sende oss litt inspirasjon tilbake? Merk at vi er i startgropen på vår bevissthetsreise som Miljøfyrtårnbedrift. Vi er langt ifra i mål, men vi tar stadig nye skritt!

Miljø 

 • Kildesorteringsløsning som også inkluderer matavfall, stort og smått elektrisk avfall m.v. 
 • Ingen egne søppelkasser ved pulter, kun ved kildesorteringsløsninger (bidrar til høyere kildesorteringsgrad – samt at folk må reise seg for å kaste noe) 
 • Kutte all bruk av engangsartikler  
 • Kutte print til det aller nødvendigste 
 • Automatisk tosidig sort/hvitt-print 
 • Erstatte flyreiser med togreiser når det er praktisk gjennomførbart 
 • Erstatte bil og taxi med kollektivt, sykling og gåing så langt det er hensiktsmessig 
 • Lokaler med automatisk energi- og lysstyring avhengig av tilstedeværelse 

Arbeidsmiljø 

 • Åpen og inkluderende arbeidskultur med utbredt samarbeid og sparring 
 • Samlæring: lære hverandre opp innen ulike metoder og ekspertiseområder på tvers av avdelinger og stillinger, for å fremme økt faglig breddeforståelse og samtidig større samstemthet og fellesskapsfølelse gjennom hele organisasjonen (både faglig og sosialt tiltak).  
 • Felles lunsj så langt det lar seg gjøre 
 • Fleksible arbeidstider og arbeidssteder 
 • Alle gir lodd til hverandre ved innsats utover det som er forventet av stillingen, med felles loddtrekning 7-8 ganger i året (fremsnakking og ros satt i system) 
 • Felles informasjons- og prosjektstyringsmøte hver mandag 
 • Kaffeslaberas på Teams hver onsdag 
 • Fredagsavslutning på Teams hver fredag 
 • Sosiale aktiviteter og sammenkomster både i og utenfor arbeidstid 
 • Helsebingo i koronaperioden for å fremme sosialt felleskap og glede, samt ivareta fysisk og psykisk helse på hjemmekontor (både helsetiltak og sosiale tiltak)
 • Fra og med oktober 2021 ble helsebingoen omgjort til lagbingo – det økte deltakelsen og engasjementet betraktelig. Forskjellige lag hver måned.
 • Fysiske samlinger for Oslo og Bergen både separat for byene og begge byene samlet.
 • Tilrettelegging for en kombinasjon mellom hjemmekontorjobbing og kontorjobbing som likevel ivaretar samarbeid, arbeidsmiljø og kulturbygging, ved at det tilrettelegges for felles kontordager to dager i uken

Helse 

 • Heve-senkepulter for mer dynamisk arbeidsstilling 
 • Bosu-ball for enda mer dynamisk arbeidsstilling 
 • Tilpasning av lysstyrken til preferanse 
 • Støyskjerming for de som har uttrykt behov for det 
 • Ulike muser for å kunne variere når behov (for å forhindre betennelse) 
 • Oppgradering av hjemmekontorer under koronapandemien (ergonomiske stoler, skjermer, lamper osv.) 
 • Felles trappegåing etter lunsj (7 etasjer) 
 • Felles styrkeøvelse klokken 14.30 hver dag 
 • Helsebingo (månedlig bingo med ulike helse- og miljøfremmende tiltak) 
 • Pauser på takterrasse eller i friluft 
 • Møter på takterrasse eller i friluft 
 • Stimulere til walk-and-talk-møter 
 • Overgang til digitale kvalitative metoder for å forhindre smitte 
 • Rullerer prosjektansvar på krevende kunder
 • Walk-pad innkjøpt til både Oslo og Bergen. På den måten kan man både stå å arbeide og arbeide mens man går, eventuelt ta seg noen gå-pauser innimellom
 • Investeringer i dobbelt utstyr slik at belastningen på å bytte mellom hjemmekontor og kontor blir minst mulig

Sikkerhet 

 • Innkjøp av nettbasert sikkerhetsopplæringskurs 
 • Skylagring med back-up for å sikre oss mot manglende servertilgang og nedetid på server 
 • Overgang til totrinns-pålogging 
 • Adgangskontroll til lokalene (adgangskort) med passordbeskyttelse utenom ordinær arbeidstid 

Samfunn 

 • Trainee-stilling for å opparbeide erfaring fra arbeidslivet 
 • Praksisplass gjennom NAV for å reintegrere unge som har falt utenfor arbeidslivet 
 • Ansette arbeidstakere med ulik bakgrunn (inkludert minoritetsbakgrunn) 
 • Rabatter til ideelle virksomheter 
 • Pro bono oppdrag når samfunnsnytten er stor og betalingsevnen er liten 
 • Motivere paneldeltakere til å donere sine opparbeidede poeng 
 • Gi støtte til ideell virksomhet istedenfor kundegaver 
 • Gi CarePacks som påskjønnelse til ansatte istedenfor andre gaver og snacks. Det er bedre for helsen (#3 God helse), fremstilles av økologiske varer i resirkulert papir (#12 Ansvarlig forbruk og produksjon), pakkes av en inkluderingsbedrift (#8 Anstendig arbeid), for hver pakke som bestilles sendes 10 energimatpakker til UNICEFs arbeid for sultrammede barn (#2 Utrydde sult), og alle produkter som nærmer seg utgått dato til Fattighuset (#12.3 Redusere matsvinn) 
 • Internship på digital markedsføring høsten 2021 – gunstig for oss begge!
 • Dele raust av egen opparbeidet innsikt til det beste for fremtiden, blant annet funn fra den store bærekraftsundersøkelsen 2021 (se presentasjonen av funnene eller bestill rapporten HER.)

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Anne Gretteberg Meyer