cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Respons Analyse er Miljøfyrtårnsertifisert – hvorfor det?

Deling:

Det er en kjensgjerning at Respons Analyse jobber i en bransje som i utgangspunktet har svært lav klima- og miljøpåvirkning sammenliknet med de fleste andre bransjer. Så hvorfor skulle vi – med så lavt klimaavtrykk – ta oss «bryet» med å bli miljøsertifisert?  

Opphav i bærekraftsfokus 

Det hele startet med at vi i Respons Analyse første kvartal 2020 reagerte på at det var så mye snakk om bærekraft – uten at det fantes noe særlig kunnskap om holdninger og handlinger knyttet til bærekraft. Vi bestemte oss for å dekke disse kunnskapshullene og begynte å gjennomføre en rekke undersøkelser knyttet til temaet, først eksplorativt gjennom desk research for å avdekke hvordan influensere angrep temaet, mobiletnografi for å se hvordan befolkningen tok hensyn til bærekraft (eller ikke) i det daglige, og dybdeintervjuer blant bedriftsledere i ulike bransjer og ulike segmenter i befolkningen for å få et innblikk i deres tanker og prioriteringer. Deretter gjennomførte vi diverse kvantitative målinger som nå har kulminert i to større undersøkelser mot ansatte, ledere og befolkning. (Du kan for øvrig melde deg på vårt frokost-webinar 9. juni fullspekket med innsikt fra disse prosjektene HER).

Med vårt hjerte for samfunnsansvar og så mye fokus på bærekraft ble ønsket om å bli en miljøsertifisert organisasjon en naturlig konsekvens. Både for å bygge troverdighet i formidlingen av resultatene, for å vise at vi står inne for innholdet når vi skal kommunisere om temaet, og ikke minst for å bygge videre på det enorme engasjementet for temaet internt i organisasjonen.    

Krav om miljøsertifisering i anbud  

Det ble formelt besluttet at vi skulle Miljøfyrtårnsertifiseres i et ledermøte i januar 2021, dette ble omfavnet av styret i begynnelsen av februar, og prosessen ble umiddelbart initiert og deretter kraftig intensivert da vi ønsket å levere et anbud med ufravikelig krav om miljøsertifisering i slutten av mars. Det anbudet vant vi, og vi vant også et annet anbud i mars hvor en av anbudsbetingelsene var at vi skulle bli miljøsertifisert innen to år etter signering. Dermed fikk vi raskt en bekreftelse på at miljøsertifiseringen både var en nyttig og lønnsom investering for Respons!  

Helsemiljø og sikkerhet 

En Miljøfyrtårnsertifisering dreier seg om langt mer enn miljø og klima! Den berører både helse, arbeidsmiljø og sikkerhet også. Den setter fokus på å etablere rutiner og tiltak som er nyttige på flere plan i organisasjonen, og vi fikk avdekket områder hvor vi ikke hadde alt på stell. Sertifiseringen initierte interessante og produktive diskusjoner internt, som vi kontinuerlig følger opp og lærer av.  

Samfunnsansvar 

Vi opplever at miljøsertifiseringen er en fin videreførelse av vårt mangeårige samfunnsengasjement – vårt lille bidrag til en bedre verden for flere. Respons Analyse har blant annet gitt rabatter til ideelle virksomheter siden 2001, vi var prosjektleder for oppstarten av Vann for Livet (et prosjekt for finansiering av vannprosjekter i regi av Røde Kors som vi og våre paneldeltakere støtter hvert år), vi var initiativtaker og prosjektleder for Innsikt med Mening (et prosjekt hvor en samlet analysebransje – gjennom Virke Markedsanalyse – går sammen om å donere bort et analyseprosjekt til en veldedig organisasjon), og vi gjennomfører ulike samfunnsnyttige prosjekter pro bono 

Bevissthetsskapende 

En miljøsertifisering er en bevissthetsskapende prosess som gjør at dine gamle vaner – som du aldri har stilt spørsmålstegn ved tidligere – plutselig ikke er innafor lengre. Du innser raskt i hvor stor grad en relativt grønn og bærekraftig bedrift lett kan bli grønnere og mer bærekraftig gjennom mer bevisste valg – som i tillegg gir deg en langt bedre følelse! Vi kunne jo ikke bare bestille påskeegg til påske for eksempel (som vi holdt på å gjøre av gammel vane). I stedet falt valget på påskesnacks fra Care Packs. Det er bedre for helsen (#3 God helse), fremstilles av økologiske varer i resirkulert papir (#12 Ansvarlig forbruk og produksjon), pakkes av en inkluderingsbedrift (#8 Anstendig arbeid), for hver pakke som bestilles sendes 10 energimatpakker til UNICEFs arbeid for sultrammede barn (#2 Utrydde sult), og alle produkter som nærmer seg utgått dato til Fattighuset (#12.3 Redusere matsvinn).  

Gjett om det føles bedre enn å bestille vanlige påskeegg!!??  

Våre bærekraftstiltak 

Her kan du lese om ulike tiltak vi i Respons Analyse har iverksatt nylig eller tidligere. Kanskje du kan la deg inspirere – og muligens sende oss litt inspirasjon tilbake? Merk at vi er i startgropen på vår bevissthetsreise som Miljøfyrtårnbedrift. Vi er langt ifra i mål, men vi tar stadig nye skritt!

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Siste innlegg

Melding til Anne Gretteberg Meyer