Tiltak for en mer bærekraftig bedrift

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Her er noen av tiltakene vi i Respons Analyse har iverksatt nylig eller tidligere for å bli en mer bærekraftig bedrift.  

Kanskje du kan la deg inspirere – og muligens sende oss litt inspirasjon tilbake? Merk at vi er i startgropen på vår bevissthetsreise som Miljøfyrtårnbedrift. Vi er langt ifra i mål, men vi tar stadig nye skritt!

Miljø 

 • Kildesorteringsløsning som også inkluderer matavfall, stort og smått elektrisk avfall m.v. 
 • Ingen egne søppelkasser ved pulter, kun ved kildesorteringsløsninger (bidrar til høyere kildesorteringsgrad – samt at folk må reise seg for å kaste noe) 
 • Kutte all bruk av engangsartikler  
 • Kutte print til det aller nødvendigste 
 • Automatisk tosidig sort/hvitt-print 
 • Erstatte flyreiser med togreiser når det er praktisk gjennomførbart 
 • Erstatte bil og taxi med kollektivt, sykling og gåing så langt det er hensiktsmessig 
 • Lokaler med automatisk energi- og lysstyring avhengig av tilstedeværelse 

Arbeidsmiljø 

 • Åpen og inkluderende arbeidskultur med utbredt samarbeid og sparring 
 • Samlæring: lære hverandre opp innen ulike metoder og ekspertiseområder på tvers av avdelinger og stillinger, for å fremme økt faglig breddeforståelse og samtidig større samstemthet og fellesskapsfølelse gjennom hele organisasjonen (både faglig og sosialt tiltak).  
 • Felles lunsj så langt det lar seg gjøre 
 • Fleksible arbeidstider og arbeidssteder 
 • Alle gir lodd til hverandre ved innsats utover det som er forventet av stillingen, med felles loddtrekning 7-8 ganger i året (fremsnakking og ros satt i system) 
 • Felles informasjons- og prosjektstyringsmøte hver mandag 
 • Kaffeslaberas på Teams hver onsdag 
 • Fredagsavslutning på Teams hver fredag 
 • Sosiale aktiviteter og sammenkomster både i og utenfor arbeidstid 
 • Helsebingo i koronaperioden for å fremme sosialt felleskap og glede, samt ivareta fysisk og psykisk helse på hjemmekontor (både helsetiltak og sosiale tiltak)
 • Fra og med oktober 2021 ble helsebingoen omgjort til lagbingo – det økte deltakelsen og engasjementet betraktelig. Forskjellige lag hver måned.
 • Fysiske samlinger for Oslo og Bergen både separat for byene og begge byene samlet.
 • Tilrettelegging for en kombinasjon mellom hjemmekontorjobbing og kontorjobbing som likevel ivaretar samarbeid, arbeidsmiljø og kulturbygging, ved at det tilrettelegges for felles kontordager to dager i uken

Helse 

 • Heve-senkepulter for mer dynamisk arbeidsstilling 
 • Bosu-ball for enda mer dynamisk arbeidsstilling 
 • Tilpasning av lysstyrken til preferanse 
 • Støyskjerming for de som har uttrykt behov for det 
 • Ulike muser for å kunne variere når behov (for å forhindre betennelse) 
 • Oppgradering av hjemmekontorer under koronapandemien (ergonomiske stoler, skjermer, lamper osv.) 
 • Felles trappegåing etter lunsj (7 etasjer) 
 • Felles styrkeøvelse klokken 14.30 hver dag 
 • Helsebingo (månedlig bingo med ulike helse- og miljøfremmende tiltak) 
 • Pauser på takterrasse eller i friluft 
 • Møter på takterrasse eller i friluft 
 • Stimulere til walk-and-talk-møter 
 • Overgang til digitale kvalitative metoder for å forhindre smitte 
 • Rullerer prosjektansvar på krevende kunder
 • Walk-pad innkjøpt til både Oslo og Bergen. På den måten kan man både stå å arbeide og arbeide mens man går, eventuelt ta seg noen gå-pauser innimellom
 • Investeringer i dobbelt utstyr slik at belastningen på å bytte mellom hjemmekontor og kontor blir minst mulig

Sikkerhet 

 • Innkjøp av nettbasert sikkerhetsopplæringskurs 
 • Skylagring med back-up for å sikre oss mot manglende servertilgang og nedetid på server 
 • Overgang til totrinns-pålogging 
 • Adgangskontroll til lokalene (adgangskort) med passordbeskyttelse utenom ordinær arbeidstid 

Samfunn 

 • Trainee-stilling for å opparbeide erfaring fra arbeidslivet 
 • Praksisplass gjennom NAV for å reintegrere unge som har falt utenfor arbeidslivet 
 • Ansette arbeidstakere med ulik bakgrunn (inkludert minoritetsbakgrunn) 
 • Rabatter til ideelle virksomheter 
 • Pro bono oppdrag når samfunnsnytten er stor og betalingsevnen er liten 
 • Motivere paneldeltakere til å donere sine opparbeidede poeng 
 • Gi støtte til ideell virksomhet istedenfor kundegaver 
 • Gi CarePacks som påskjønnelse til ansatte istedenfor andre gaver og snacks. Det er bedre for helsen (#3 God helse), fremstilles av økologiske varer i resirkulert papir (#12 Ansvarlig forbruk og produksjon), pakkes av en inkluderingsbedrift (#8 Anstendig arbeid), for hver pakke som bestilles sendes 10 energimatpakker til UNICEFs arbeid for sultrammede barn (#2 Utrydde sult), og alle produkter som nærmer seg utgått dato til Fattighuset (#12.3 Redusere matsvinn) 
 • Internship på digital markedsføring høsten 2021 – gunstig for oss begge!
 • Dele raust av egen opparbeidet innsikt til det beste for fremtiden, blant annet funn fra den store bærekraftsundersøkelsen 2021 (se presentasjonen av funnene eller bestill rapporten HER.)