cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Om oss

Respons Analyse er et av de største fullservice analysebyråene i Norge, og tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester. Respons er lokalisert i både Oslo og Bergen, og omfatter omlag 20 personer med bred faglig bakgrunn – de fleste med lang bransjeerfaring. Det sikrer deg høy kvalitet i gjennomføringen av både kvantitative og kvalitative undersøkelser.

Innsikt for en bedre fremtid

Vårt mål er at innsikten vi fremskaffer bidrar til en bedre fremtid – enten for deg som kunde, for dine kunder, for dine ansatte, for befolkningen eller for samfunnet.

Målet kan enten oppnås direkte gjennom innsikten i seg selv, ved at den bidrar til mer lønnsomme eller hensiktsmessige beslutninger, men også indirekte gjennom å bidra til opplysning og debatt.

 

Våre verdier

Vi har fire verdier vi etterstreber å etterleve i det daglige:

 • Samskaping sikrer at erfaringer og kompetanse fra både kunde- og byråside blir involvert for å løse det reelle innsiktsbehovet. Spørring, sparring, meningsutvekslinger og aktiv lytting er viktige ingredienser i samskapingen.
 • Fleksibilitet sikrer at vi tilpasser tjenestene til våre kunders behov, både når det gjelder løsninger, omfang, innhold, presentasjonsformer og fremdrift. Ettersom vi har all datainnsamling i eget hus og gjør all programmering selv, kan vi hive oss rundt om du skulle ha behov for det.
 • Engasjement sikrer at vi tar setter oss inn i våre kunders marked og behov, og prøver å ta innover oss deres bekymringer og utfordringer. Det gjør oss til bedre rådgivere og resulterer i mer relevant og agerbar innsikt.
 • Nytenkning sikrer at vi hele tiden søker etter nye måter å løse utfordringer og behov på, gjennom nye innfallsvinkler, nye løsninger og/eller nye verktøy i verktøykassen vår.

 

Kompetanseområder

Respons kan hjelpe deg med et vidt spekter av ulike typer undersøkelser, men har sine spesialiteter innen følgende områder:

 • Politikk og samfunn
 • PR og kommunikasjon
 • Merkevarer og omdømme
 • Reklame
 • Forbruker og shopper
 • Arbeidsliv
 • Kunder og relasjoner
 • Posisjonering
 • Innovasjon og produktutvikling

 

Respons Analyse er opptatt av at den beste innsikten blir til i samskaping mellom deg, som ekspert på ditt behov og dine produkter/tjenester, og oss, som eksperter på markedsanalyse og kvantitative og kvalitative metoder. Derfor skreddersyr vi alltid undersøkelsene til dine behov.

 

Produksjonsapparatet

Det kvantitative produksjonsapparat til Respons består blant annet av:

 • 45.000 paneldeltakere i Responspanelet (e-post)
 • 35.000 paneldeltakere i ekspresspanelet (SMS – maks 3 minutter)
 • 45 telefonintervjustasjoner (samlokalisert med staben i Bergen)
 • 100 telefonintervjuere (i Bergen)
 • 500 mystery shoppere
 • 50 personlige intervjuere

 

Vi er en del av Media Bergen

Media Bergen er et av skandinavias største kommunikasjonshus, bestående av selskaper innen reklame, PR, analyse og digital kommunikasjon.

Media Bergen deler all erfaring og kompetanse som er i nettverket. Alle strategiske og kreative ressurser er tilgjengelig for den enkelte kunde, uavhengig av byråtilhørighet.

 

Våre samarbeidspartnere og medlemskap

 • Nordic Research Alliance
  Fire nordiske analysebyråer har inngått et tett samarbeid under navnet Nordic Research Alliance; norske Respons Analyse, svenske Novus, danske Analyse Danmark og finske Otantatutkimus Oy. Det viktigste formålet med samarbeidsavtalen er å gi våre kunder mulighet til rask gjennomføring av kostnadseffektive undersøkelser av høy kvalitet i hele Skandinavia.

 

 • Virke Markedsanalyse
  Virke Markedsanalyse er arbeidsgiverorganisasjonen for analysebransjen. De store og seriøse analysebyråene er medlemmer i Virke Markedsanalyse. Daglig leder i Respons Analyse, Anne Gretteberg Meyer, er leder i Virke Markedsanalyse.

 

 • Strategi- og analyseforeningen
  Strategi- og analyseforeningen er en faglig interesseorganisasjon for alle som arbeider med analyse og strategi på byråsiden, kundesiden eller som underviser i fagene. Alle ansatte i Respons Analyse er medlemmer i foreningen. Kvalitativ leder i Respons Analyse, Anita Lynne, er leder i Strategi- og analyseforeningen.

 

 • ESOMAR
  ESOMAR er en global interesseorganisasjon for ansatte i analysebyråer.

 

 • MSPA Europe
  MSPA er Mystery shopping providers association.

Vil du vite mer om dette?
Kontakt oss!

Oslo

Anne Gretteberg Meyer

Daglig leder

+47 410 40 118

anne@responsanalyse.no

Camilla Løkting

Leder kvantitativt

+47 934 12 354

camillal@responsanalyse.no

Anita Lynne

Leder kvalitativt

+47 992 55 977

anita@responsanalyse.no

Morten Island

Senior analytiker

+47 410 40 145

morteni@responsanalyse.no

Jonny Nordøy

Senior bedriftsrådgiver

+47 450 02 113

jonny.nordoy@responsanalyse.no

Vegard Jarness

Senior kvalitativ rådgiver

+47 922 16 921

vegard@responsanalyse.no

Cecilie Natasha Henriksen

Senior rådgiver og tjenesteutvikler

+47 91548789

cecilie@responsanalyse.no

Erik Horgmo

Senior rådgiver

+47 974 23 810

eh@responsanalyse.no

Ane Charlotte Spilde

Kvalitativ rådgiver

+47 926 44 532

ane@responsanalyse.no

Vilde Iren Borse

Kvalitativ rådgiver

+47 92068126

vilde@responsanalyse.no

Lena Willanger

Systemansvarlig

+47 410 40 513

lena@responsanalyse.no

Eline Meyer

Prosjektassistent

+47 402 98 802

eline@responsanalyse.no


BERGEN

Erik Tveit

Leder – Bergen

+47 948 73 009

erik.tveit@responsanalyse.no

Thore Gaard Olaussen

Faglig rådgiver

+47 917 31 416

tgo@responsanalyse.no

Gerda Engan

Leder produksjon

+47 993 71 522

gerda@responsanalyse.no

Idar Eidset

Senior rådgiver

+47 907 86 694

idar@responsanalyse.no

Morten Engan

Senior rådgiver

+47 975 10 832

morten@responsanalyse.no

Kjersti Kræmmer

Rådgiver

+47 452 93 542

kjersti@responsanalyse.no

Tine Lerøy

Prosjektansvarlig

+47 900 72 883

tine@responsanalyse.no

Kristian Hæggernes

Produksjonsassistent

+47 909 13 072

kristian@responsanalyse.no

 

Hausmannsgate 21, 0182 Oslo

E: oslo@responsanalyse.no
T: 21030200

Fakturaadresse

Respons Analyse AS
Postboks 36 Sentrum, 0101 Oslo
Organisasjonsnummer NO 917521859

Faktura sendes enten som EHF til 917521859, eller som PDF til regnskap@mbkonsern.no. Faktura som sendes på annen måte vil ikke bli betalt. Vi er registrert i ELMA-registeret, og er tilknyttet Visma Autoinvoice aksesspunkt for fakturamottak.

Solheimsgaten 16 A, 5058 Bergen

E: bergen@responsanalyse.no
T: 21030200

Telefonoppringning

Om henvendelsen gjelder en telefonoppringning fra oss, send en e-post til morten.engan@responsanalyse.no eller ring +47 975 10 832.

Fakturaadresse

Respons Analyse AS
Solheimsgaten 16 A, 5058 Bergen
Organisasjonsnummer NO 917521859

Faktura sendes enten som EHF til 987790504, eller som PDF til regnskap@mbkonsern.noFaktura som sendes på annen måte vil ikke bli betalt. Vi er registrert i ELMA-registeret, og er tilknyttet Visma Autoinvoice aksesspunkt for fakturamottak.

Har du spørsmål om Responspanelet eller en pågående undersøkelse? Vi håper på å høre fra deg om det er noe du lurer på! Ta kontakt med responspanelet@responsanalyse.no, eller se responspanelet.no
T:  +47 975 10 832

E: morten.engan@responsanalyse.no

Dersom du ikke ønsker flere telefonoppringninger, kan du sende en e-post med hvilke(t) telefonnummer det gjelder til morten.engan@responsanalyse.no. Vi vil da sette deg opp på en liste som sikrer at vi ikke ringer deg opp flere ganger (det kan ta inntil 24 timer før det er operativt).

Har du spørsmål eller ønsker å gi en tilbakemelding angående en telefonoppringning, kan du ringe Morten Engan på +47 975 10 832.