cropped-logo_rosa_transparent-1.png
Hvorfor velge Respons
Analyse?

Respons Analyse er et fullservice rådgivnings- og analysebyrå som hjelper deg til å ta bedre valg. Gjennom innovative metoder og visuelle rapporteringsverktøy tilbyr vi de beste løsningene innen markedsanalyse.

Respons Analyse har alle datafangstmetoder i eget hus, vi har erfarne rådgivere som er lidenskapelige engasjert i deg og ditt behov, fleksibilitet og innovasjon er i førersetet, og vi er en del av et større helnorsk konsern. 

Les mer »

Våre tjenester

Vi i Respons Analyse har erfaring fra en rekke ulike tjenester og områder. Vi kan bistå din bedrift med både strategiske, taktiske og operasjonelle problemstillinger. Vi skreddersyr våre tjenester til ditt behov, slik at du får et godt beslutningsgrunnlag og blir trygg i dine valg. Mange tjenester kan gjennomføres ved hjelp av ulike metoder, og ofte gir en metodetriangulering det beste og grundigste beslutningsgrunnlaget.

Respons Analyse har bred erfaring med alle metoder – både kvalitative og kvantitative. Vi har eget datafangstapparat for alle metoder. I dette inngår telefonintervjuere, det veletablerte Responspanelet, SMS-panel for ekspress målinger, 300 ansatte samt 600 innleide intervjuere til personlige intervju (CAPI) og mystery shopping, i tillegg til våre rådgivere.

Med Moods Qualitative Research på laget har Respons Analyse fått et av Norges beste kvalitative miljøer. Med sitt fokus på innovative teknikker, skreddersøm og triangulering vil dette være med på å gi en merverdi for kundene.

Hvorfor investere tid og penger på markedsanalyse?

Mange styrer etter erfaring og magefølelse, og opplever at det fungerer tilfredsstillende, men hva om det kunne ha fungert mye bedre – i hvert fall over tid – hvis beslutninger hadde blitt basert på analyseinnsikt istedenfor?

Selv om situasjonen er tilfredsstillende per i dag, kan undersøkelser avdekke faresignaler ved driften, markedsutviklingen og/eller kundemassen som må gripes fatt i for å kunne opprettholde en tilfredsstillende posisjon fremover også.

Les mer »

Vi i Respons Analyse er eksperter på markedsanalyse og dere er eksperter på deres fagfelt. Vår samlede ekspertise vil vi benytte til å fremskaffe innsikt fra dine kunder og ditt marked, en innsikt som gjør deg bedre rustet til å utføre en optimal jobb.

Innsikten gir deg mer dyptgående kunnskap om hva som skal til for å lykkes og hva som må til for å unngå fallgruver. Dette vil gjøre deg tryggere i din jobb, og sikre deg at du tar de rette valgene for å lykkes med dine prosjekter.

Les mer »

Hvordan spiller 
Respons Analyse
deg bedre?

Kommunevalget 2023 – Respons Analyse traff best

Årets kommunevalg er over. Flere av meningsmålingsbyråene leverte målinger nært opp til selve valgdagen, og traff rimelig godt i forhold til det som ble det endelige valgresultatet. Men denne gang traff Respons Analyse best av alle på den nasjonale meningsmålingen,