cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Shopper-undersøkelser

Shopper-undersøkelser gir deg innsikt i hva som foregår i kjøpskanalene, hvordan det foregår og ikke minst, hvorfor det som skjer, skjer. God shopperinnsikt gir din virksomhet vekstmuligheter. 

Vi har shopper-undersøkelser for alle typer innsiktsbehov 

Vi har utviklet en serie med shopper-undersøkelser. Disse pakkene inneholder alt fra rådgivning til overordnede studier til konkrete tester. Eksempler er retail-rådgivning, kundereiser, pre- og post kampanjetesting og design- og pakningstester.  

Vi har et unikt metodeopplegg for våre shopperundersøkelser 

I våre shopperprosjekter søker vi å finne 360 graders innsikt som svarer ut hva som skjer, hvordan det skjer, og ikke minst – hvorfor det skjer. 

Dette gjør vi gjennom både kvantitativ og kvalitativ datainnsamling og skreddersydd metodetriangulering for hvert enkelt prosjekt. Kvantitative data gir oss overblikket over hva og hvordan. Respons Analyse har tilgang på software og hardware som muliggjør effektiv og nøyaktig kvantitativ datainnsamling ute i fysiske butikker. Eksempler er sensorer, radarer og eye tracking for å måle det som skjer i butikk og AI-basert eye tracking for prediksjon. Kvalitative data gir oss dybdeinnsikt om hvorfor. Respons har en stor verktøykasse med kvalitative metoder, som for eksempel mobiletnografi, ledsaget handel og exit-dybdeintervjuer. Dette i kombinasjon med god kommersiell forståelse gjør at vi gir deg kommersielle anbefalinger som hjelper deg og din virksomhet med vekst. 

Riktig datainnsamling er nøkkelen til suksess  

Felles for pakkene er at shopperinnsikten hovedsakelig skapes gjennom datainnsamling ute i butikk/kanal – når valgene tas. Shoppere tar mange valg i butikken med system 1 i hjernen, den raske og ubevisste delen som er styrt av intuisjon, vaner og impulser. Dette kan gjøre det vanskelig å etter-rasjonalisere korrekt hva som førte til de valgene man tok, og er årsaken til vårt fokus på system 1-vennlig datainnsamling.  

Jeg har mye forbrukerinnsikt, holder ikke det? 

Det enkle svaret er nei! Forbrukerinnsikt gir deg innsikt i områder som verdier, holdninger, vaner (eks medie-, måltids- og spisevaner), drivere og barrierer. Shopperinnsikt viser deg hva som skjer ute i butikk/kanal, hvordan det skjer og hvorfor det skjer. Konsekvensen av å ikke ha kontroll på dette kan rett og slett være tapt salg. Og så tenker du kanskje at å kombinere kvantitativ og kvalitativ datainnsamling i ett og samme prosjekt blir for dyrt for deg? Fortvil ikke, vi har tilgang på software og hardware som effektiviserer datainnsamlingen og gjør shopper-pakkene konkurransedyktige på pris. 

Shopper-innsikt brukes til å finne vekstpotensialer 

Innsikt i shopper lærer deg hvordan du kan påvirke shopper gjennom hele kundereisen, det vil si før, under og etter butikkbesøk, med fokus på kategori og/eller produkt og innovasjon. Det handler om å øke synligheten og tilgjengeligheten til ditt produkt eller din tjeneste, og gjøre det så enkelt som mulig å handle produktet/tjenesten. Konkrete eksempler er optimalisering av butikk-kampanjer og pakningsdesign for å bli mer synlig i butikk og hylle, forstå en lansering og hvordan produktene/tjenestene oppfattes eller å hjelpe deg med vellykkede innovasjoner. 

Vårt mål når vi gjennomfører shopper-undersøkelser er å gi deg kommersielle anbefalinger som vil bidra til vekst for din virksomhet. 

La oss ta en shopper-prat 

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å få dypere innsikt i dine shopperes adferd og preferanser, ta gjerne kontakt med Cecilie for en shopper-prat. Vi ser frem til å hjelpe deg med å øke salget og oppnå større suksess gjennom en bedre forståelse av dine shoppere! 

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Cecilie Henriksen