Kommunikasjonsutvikling

For å utvikle et budskap som resonnerer med målgruppen kan testing underveis i prosessen være et nyttig verktøy.

For å utvikle et budskap eller nå frem med en historie er det viktig at budskapet resonerer med målgruppen eller historien man ønsker å fortelle. Ved å teste eller måle inntrykk og holdninger underveis i en kommunikasjonsutvikling kan man sikre at man ender opp med et budskap og en kommunikasjonsstrategi som virker. Ved å forankre en kommunikasjonsstrategi i reelle forhold og holdninger kan man trygge at budskapet gjenspeiler virkeligheten og treffer målgruppen med det rette budskapet.

Deling:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!