Relasjonsutvikling

Det å utvikle gode relasjoner til kundemassen sin er det som skaper vekst. Derfor er det viktig at man forstår hvor viktig denne relasjonen er. Vi tilbyr en rekke ulike typer av undersøkelser som kan fange inn hvordan kundemassen opplever din virksomhet. Hva er fremmere og hemmere i relasjonen?  Hvordan kan vi styrke de gode sidene slik at det kan bli en langvarig relasjon? 

Medlemsundersøkelser

Vi hjelper deg med å få et bedre innblikk i hvem medlemmene dine er og hva de mener, liker eller savner i organisasjonen de er medlem av. Medlemsundersøkelser gir ofte svært praktiske tilbakemeldinger fra medlemmene som kan være nyttig for å forbedre eller spisse tjenestene eller støtten organisasjonen gir sine medlemmer. Respons Analyse står årlig

Les mer

Leserundersøkelser

Vi hjelper deg med å finne ut hvem dine lesere er, hva de liker og lese om og hvilke annonser som virker. Om du ønsker å segmentere lesergruppe(ne) dine, finne ut hva de helst liker å lese om og hvilke annonser som fanger lesernes oppmerksomhet og er mest relevante for lesergruppen kan en leserundersøkelse være

Les mer