Relasjonsutvikling

Det å utvikle gode relasjoner til kundemassen sin er det som skaper vekst. Derfor er det viktig at man forstår hvor viktig denne relasjonen er. Vi tilbyr en rekke ulike typer av undersøkelser som kan fange inn hvordan kundemassen opplever din virksomhet. Hva er fremmere og hemmere i relasjonen?  Hvordan kan vi styrke de gode sidene slik at det kan bli en langvarig relasjon?