cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Medlemsundersøkelser

Vi hjelper deg med å få et bedre innblikk i hvem medlemmene dine er og hva de mener, liker eller savner i organisasjonen de er medlem av.

Medlemsundersøkelser gir ofte svært praktiske tilbakemeldinger fra medlemmene som kan være nyttig for å forbedre eller spisse tjenestene eller støtten organisasjonen gir sine medlemmer.

Respons Analyse står årlig bak flere medlemsundersøkelser på vegne av kunder innen alt fra fagforbund og bransjeorganisasjoner til private eller veldedige organisasjoner.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Morten Island