cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Politikk og samfunn

I et samfunn som er raskt i endring kan informasjonsbehov endre seg raskt og det er ofte nødvendig å tilegne seg ny informasjon for å imøtekomme eksisterende eller nye problemstillinger. I Respons Analyse gjennomfører vi regelmessig oppdrag for kunder innen offentlige kunder, forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og media. Vi har opparbeidet oss lang erfaring innen alle metoder og hjelper våre kunder i rollen som rådgiver og sparringspartner slik at du skal får det beste beslutningsgrunnlaget.

Forskning

Respons Analyse har i en årrekke bistått ulike forsknings- og konsulentmiljøer når det gjelder datainnsamling og gjennomføring av spørreundersøkelser. Dette har vært til dels kompliserte undersøkelser både med hensyn til

Les mer »

Innbyggerundersøkelser

Innbyggerundersøkelser er undersøkelser som har som formål å kartlegge innbyggernes holdninger, oppfatninger og tilfredshet med forhold der de bor. Innbyggerundersøkelser er gjerne undersøkelser for kommuner som ønsker å vite hva

Les mer »

Meningsmålinger

I mange situasjoner kan det være nødvendig å skaffe seg et overblikk over meninger, holdninger og tanker i befolkningen eller i en spesifikk gruppe. Dette gjøres ofte i forbindelse med

Les mer »

Omnibus – på nett

Har du behov for en rask undersøkelse eller har du bare noen få spørsmål du ønsker å få svar på? Da kan en omnibus-undersøkelse være en enkel og kostnadseffektiv løsning

Les mer »

Omnibus – på telefon

Har du behov for å få svar på noen få spørsmål? En omnibus er en rask og kostnadseffektiv måte å belyse problemstillingen din på. Omnibus er en «spleiseundersøkelse» som består

Les mer »

Partibarometer

Partibarometer måler partienes oppslutning i velgerbefolkningen til enhver tid. Med partibarometer leveres en analyse av velgeroverganger som gir grunnlag for beregningen av partioppslutningen. Respons Analyse har i en årrekke levert

Les mer »

Politiske meningsmålinger

Respons Analyse er profilert innen politiske meningsmålinger og har mange års erfaring med analyse av politikk og samfunnsforhold. Respons Analyse var i 2017 et av byråene som traff best på

Les mer »

Seniorbus – til eldre på nett

Dagens eldre er ikke som tidligere generasjoner av eldre. De har høyere kjøpekraft, de reiser mer og har andre forbruksvaner og holdninger enn tidligere generasjoner. Dette gjør denne gruppen til

Les mer »