Politikk og samfunn

I et samfunn som er raskt i endring kan informasjonsbehov endre seg raskt og det er ofte nødvendig å tilegne seg ny informasjon for å imøtekomme eksisterende eller nye problemstillinger. I Respons Analyse gjennomfører vi regelmessig oppdrag for kunder innen offentlige kunder, forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og media. Vi har opparbeidet oss lang erfaring innen alle metoder og hjelper våre kunder i rollen som rådgiver og sparringspartner slik at du skal får det beste beslutningsgrunnlaget.

Forskning

Respons Analyse har i en årrekke bistått ulike forsknings- og konsulentmiljøer når det gjelder datainnsamling og gjennomføring av spørreundersøkelser. Dette har vært til dels kompliserte undersøkelser både med hensyn til metodikk og målgrupper. Respons legger vekt på å kunne bistå forskerne i alle ledd av et prosjekt. Dette gjelder både i utvikling av design og

Les mer

Innbyggerundersøkelser

Innbyggerundersøkelser er undersøkelser som har som formål å kartlegge innbyggernes holdninger, oppfatninger og tilfredshet med forhold der de bor.  Innbyggerundersøkelser er gjerne undersøkelser for kommuner som ønsker å vite hva innbyggerne mener om ulike saker, eller hvor tilfreds de er med kommunens tjenestetilbud. Det kan imidlertid også være landsomfattende undersøkelser der en ønsker å måle

Les mer

Meningsmålinger

I mange situasjoner kan det være nødvendig å skaffe seg et overblikk over meninger, holdninger og tanker i befolkningen eller i en spesifikk gruppe. Dette gjøres ofte i forbindelse med samfunnsspørsmål eller i forbindelse med kampanjer hvor avsender ønsker å kartlegge eksisterende holdninger eller måle endring i holdninger til et spesielt tema. Respons Analyse gjennomfører

Les mer

Omnibus – få spørsmål på nett

Har du behov for en rask undersøkelse eller har du bare noen få spørsmål du ønsker å få svar på? Da kan en Omnibus-undersøkelse være løsningen for deg. En Omnibus er en «spleiseundersøkelse» som består av spørsmål med ulike temaer fra flere kunder. Ettersom flere oppdragsgivere deler på kostnadene, kan vi tilby dette til svært

Les mer

Omnibus – få spørsmål på telefon

Har du behov for å få svar på noen få spørsmål? En omnibus er en rask og kostnadseffektiv måte å belyse problemstillingen din på. Omnibus er en «spleiseundersøkelse» som består av utvalgte spørsmål med ulike temaer fra flere kunder. Ettersom flere oppdragsgivere deler på en del av kostnadene, kan vi tilby omnibus-spørsmål på telefon til

Les mer

Partibarometer

Partibarometer måler partienes oppslutning i velgerbefolkningen til enhver tid. Med partibarometer leveres en analyse av velgeroverganger som gir grunnlag for beregningen av partioppslutningen. Respons Analyse har i en årrekke levert partibarometer både nasjonalt og lokalt til både medieaktører og partier. Respons Analyse er i dag leverandør av det nasjonale partibarometer til VG, som publiseres hver

Les mer

Politiske meningsmålinger

Respons Analyse er profilert innen politiske meningsmålinger og har mange års erfaring med analyse av politikk og samfunnsforhold. Respons Analyse var i 2017 et av byråene som traff best på utfallet av stortingsvalget. Respons Analyse er i dag hovedleverandør av politiske meningsmålinger til VG. Vi tilbyr en rekke tjenester innen politiske meningsmålinger som partibarometer, holdninger

Les mer