cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Bærekraftsundersøkelser

Respons Analyse har en visjon om å skape innsikt som bidrar til en bedre fremtid for våre kunder, våre kunders kunder, ansatte eller samfunnet, og er følgelig svært engasjert i temaet bærekraft. Vi har gjennomført en rekke undersøkelser rundt temaet bærekraft – både kvalitative og kvantitative blant både bedriftsledere, ansatte, forbrukere, befolkning og influensere. Vi har gjort årlige målinger i egen regi både i befolkningen og blant ansatte og ledere hvert år siden 2021. 

Hva er bærekraftsundersøkelser?

Bærekraftsundersøkelser er systematiske analyser som gjerne kartlegger ett eller flere av de følgende forholdene:  

  • Hvilken kunnskap og hvilke holdninger ledere, ansatte, kunder, forbrukere og/eller befolkning har til bærekraft, samt hvilke bærekraftstiltak de gjør 
  • Hvilke virksomheter eller merkevarer som uhjulpent og/eller hjulpent oppfattes som bærekraftige (enten overordnet eller innenfor spesifikke områder innen bærekraft – eksempelvis mangfoldige, dyrevennlige,  varige, …) og/eller i hvor stor grad de oppfattes som bærekraftige. 
  • Hvordan din virksomhets innsats innenfor miljø og klima, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft oppfattes blant interessenter, ansatte og/eller kunder/marked

 

Respons Analyse gjennomfører alle disse forskjellige typene av bærekraftsundersøkelser.  

 

Hvordan måle virksomhetens bærekraftsprofil? 

Bærekraft er for mange sterkt knyttet til miljø og klima («Planet), men for å måle virksomhetens bærekrafts-profil må også den sosiale bærekraften («People) og den økonomiske bærekraften (Profit) inkluderes. Dette er ofte referert til som den triple bunnlinjen (de tre P’ene).  

Temaer som eksempelvis mangfold, kjønns- og aldersbalanse, inkludering, medvirkning, utviklingsmuligheter, lønnsfordeling, investeringer i grønn teknologi, fordeling og bruk av overskudd er vel så viktige som temaer knyttet til utslipp ved produksjon, energiforbruk, reiser/transport, pakketering mv. når virksomhetens bærekraftsprofil skal måles – spesielt blant ansatte, kunder og interessenter.  

Våre målinger vil gi deg både overordnet bærekraftsprofil, samt bærekraftsprofilen knyttet til hvert av de tre hovedområdene innen bærekraft; People, Planet og Profit.  

 

Hvorfor gjennomføre bærekraftsundersøkelser?

Å måle og forstå hvordan virksomhetens bærekraftsprofil oppfattes internt og eksternt er avgjørende for enhver virksomhet som ønsker å skape en positiv innvirkning på samfunnet og miljøet, og som ønsker å tiltrekke seg kunder og kandidater. Bærekraftsundersøkelser gir verdifull innsikt for strategiske beslutninger og prioriteringer knyttet til markedskommunikasjon.  

Resultatene kan også være verdifulle tillegg i virksomhetens bærekraftsrapportering og kommunikasjon med interessenter. 

Ta kontakt med oss dersom vi kan bistå din virksomhet i arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft!  

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Anne Gretteberg Meyer