cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Annonsetester

En vellykket kampanje kan stå og falle på om du velger riktige virkemidler for å nå akkurat ditt publikum. Ofte vil man på slutten av en prosess stå igjen med flere forslag og samtidig mangle et godt beslutningsgrunnlag for hvilket alternativ man skal velge. I disse tilfellene anbefaler vi at man gjennomfører en annonsetest.

En annonsetest gjennomføres ved at ulike grupper med lik sammensetning blir eksponert for et alternativ hver. At ingen av gruppene blir eksponert for mer enn ett alternativ gjør at gruppene forblir upåvirket av de andre alternativene og da gir et mer objektivt syn på nettopp den annonsen de blir vist. I tillegg gjør det at gruppene har lik sammensetning at avvikene mellom gruppene sin smak vil være minimal. Etter at gruppene har blitt vist sine respektive annonser måles også gruppenes holdninger til avsender. Denne holdningen sammenlignes så mot en kontrollgruppe som ikke har blitt vist noen annonse. Dette er for å passe på at annonsen ikke skal ha en negativ effekt på hvordan publikum oppfatter avsender.

Hos Respons Analyse har vi lang erfaring med å gjennomføre annonsetester. Vi har gjennom våre tester hjulpet våre kunder med å ta de rette beslutningene slik at din kampanje skal oppnå optimal effekt.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Camilla Løkting