cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Innbyggerundersøkelser

Innbyggerundersøkelser er undersøkelser som har som formål å kartlegge innbyggernes holdninger, oppfatninger og tilfredshet med forhold der de bor. 

Innbyggerundersøkelser er gjerne undersøkelser for kommuner som ønsker å vite hva innbyggerne mener om ulike saker, eller hvor tilfreds de er med kommunens tjenestetilbud. Det kan imidlertid også være landsomfattende undersøkelser der en ønsker å måle innbyggernes tilfredshet og oppfatninger av en spesiell tjeneste som er landsdekkende.

Respons har bred erfaring med ulike typer innbyggerundersøkelser. Bl.a. har vi gjennomført undersøkelser i et 20-talls kommuner i forbindelse med kommunereformen.

Vi ønsker å bidra både med utarbeiding av opplegg, gjennomføring og analyse når det gjelder innbyggerundersøkelser. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hva vi kan tilby

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Erik Tveit