cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Employer branding

Lurer du på hvordan virksomheten din fremstår blant eksisterende og potensielle arbeidstakere? Trenger dere kunnskapsgrunnlag for å vite hvordan dere oppfattes som arbeidsgiver i dag, og for å sikre en målrettet rekrutteringskommunikasjon ogstrategi som treffer målgruppen dere søker etter 

De fleste virksomheter ønsker å tiltrekke seg og holde på de beste hodene, men ikke alle arbeider kunnskapsbasert for å nå ut med de rette budskapene til de rette individene. En employer branding-undersøkelse kan være et godt steg på veien for bedre rekruttering, on-boarding og ivaretakelse av eksisterende arbeidstagere.  

Enkelt forklart er employer brand renomméet en virksomhet har som arbeidsgiver. Alle virksomheter har en merkevare – uavhengig om den er møysommelig og grundig bygget opp, eller om den skapes mer tilfeldig i kontakt med kunder og nettverk. I employer branding-studier fokuserer vi på hvordan virksomheter fremstår for potensielle og eksisterende arbeidstakere, og hvordan en virksomhet kan sørge for at de tiltrekker seg de riktige kandidatene til jobben – samt at de blir værende når de er kommet inn. 

I employer branding-undersøkelser kartlegger vi kjennskap, inntrykk og attraktivitet for din virksomhet og bransje i målgruppene dere rekrutterer blant. Vi ser på hva potensielle arbeidstagere vektlegger og verdsetter hos en arbeidsgiver, og hva som skal til for å få de til å ta eller bytte jobb. Vi kan også undersøke om det er forskjeller innad i målgrupper basert på demografi, bakgrunn, erfaring, ansiennitet eller andre faktorer.  

Slik kunnskap om målgruppen(e) vil hjelpe med å forme og spisse budskap, og gir innsikt i hva som vil gjøre din virksomhet attraktiv for målgruppen. Vi kan bistå med å finne muligheter for differensiering opp mot konkurrenter, eller identifisere områder som bør komme tydeligere frem i rekrutteringskommunikasjonen.  

En employer branding-undersøkelse vil være gunstig å gjennomføre også internt i din virksomhet, gjerne som ledd i en medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Eksisterende ansatte vil naturligvis ha best forutsetninger for å besvare hvordan rammevilkårene i virksomheten oppleves, hva som gjorde at de takket ja til jobben og hvorvidt virksomheten leverer i forhold til forventninger og lovnader. Dette gir gode muligheter for å avdekke eventuelle gap mellom hvordan virksomhetens employer brand oppfattes intern og eksternt. 

Vi utfører både kvalitative og kvantitative employer branding-studier – gjerne i kombinasjon – avhengig av behov og målgrupper.   

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!