cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Responspanelet (Webpanel)

Respons Analyse var blant de første analysebyråene i Norge som etablerte et eget representativt webpanel for gjennomføring av slike undersøkelser i 2000. Siden den gang har vi gjennomført kontinuerlig rekruttering til panelet.  

På våre representative telefonundersøkelser rekrutterer vi til webpanelet avslutningsvis. På denne måten har vi kontinuerlig tilførsel til panelet. Vi har rekruttert ekstra i de største byene for å kunne gjennomføre litt større storbymålinger. Vi har også gjort ekstra rekrutteringer blant de yngste, siden de yngre har lavere svarrespons.  

Vi har ingen premiering for å melde seg inn i panelet (for å unngå feil motivasjon for å svare), vi har ingen mulighet for selvrekruttering til panelet (for å unngå «profesjonelle» respondenter), og vi har ingen vervekampanjer i panelet (for å unngå å forsterke eventuelle svakheter).  

Respondentene får imidlertid poeng for besvarelser, avhengig av omfang. Paneldeltakerne kan logge seg inn på sin profil for å oppdatere den, sjekke status, eller innløse de opparbeidede poengene i en nettbutikk.  

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!