cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Personlig intervju (CAPI)

Dersom man trenger å nå bestemte målgrupper på bestemte steder eller foreta analyser av en handlesituasjon, er personlige intervju den mest treffsikre metoden. Det samme gjelder dersom man skal ha smakstesting, brukstesting og liknende.

Den direkte og personlige kontakten med respondenten, gjør at intervjueren kan styre intervjusituasjonen og gjør det enklere å få respondentens fulle oppmerksomhet og konsentrasjon rundt undersøkelsen. Personlige intervju gjør det derfor mulig å gjennomføre omfattende og kompliserte undersøkelser, som ellers ikke ville ha vært tilrådelig på web eller telefon.

Respons analyse gjennomfører personlig intervju både ved hjelp av PDA’er (håndholdte enheter) og ved hjelp av papirskjema. Datainnhentingen skjer i størst grad i form av såkalte In hall intervju. Disse kan gjennomføres i gata, på kjøpesentre eller andre trafikkerte steder, hvor intervjuerne kan stoppe respondentene tilfeldig.

Respons gjennomfører årlig over 6000 intervju ved hjelp av In Hall undersøkelser og vi har mange års erfaring med gjennomføring av personlig intervju.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!