cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Online dagbok/logg

Dersom du lurer på hvor ofte, hvordan og/eller i hvilke situasjoner dine produkter eller tjenester blir brukt, og det ikke nødvendigvis er så lett å huske, kan online dagbøker – eller loggføring – være noe for deg. Dette gir en mye mer nøyaktig tilbakemelding enn en vanlig spørreundersøkelse kan gi.

Vi rekrutterer dine kunder eller personer i din målgruppe som får i oppdrag å registrere bruken av ditt produkt eller tjeneste. Dagbøkene kan dokumenteres ved hjelp av tekst, lyd, bilder, film og/eller fysiske ting.

Dagbøker kan både fungere som en selvstendig metode eller være et supplement til dybdeintervjuer,  fokusgrupper og andre kvalitative metoder, da det gir mer utfyllende informasjon om det fenomenet vi studerer.

Ta kontakt med oss dersom du kunne ha hatt nytte av å vite mer om bruken av dine produkter!

Deling:
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!