cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Fokusgrupper

Solide, velprøvde og fleksible gruppesamtaler. Det er god grunn til at en kvalitativ teknikk som fokusgrupper har fått status som klassiker. Vi sørger for at de fortsetter å gi deg friske og nye opplevelser. Gjennom tilnærming og teknikker skaper vi verdifulle møter med trygg atmosfære og høyt engasjement.

Dette er en kvalitativ metode hvor en gruppe mennesker, valgt ut fra visse kriterier, samles, diskuterer og fokuserer på et gitt tema. Fokusgrupper er en form for strukturert gruppeintervju, ledet av en moderator, og målet er å bringe frem deltakernes følelser, holdninger til og ideer om det utvalgte temaet.

Gruppedynamikken og samtalen som oppstår i en slik samtale antas å generere en rikere skala av ideer og oppfatninger enn et personlig intervju og er spesielt egnet for å få frem deltagernes holdninger og normer.

Størrelsen på gruppen kan variere, men vanlig antall deltagere er 6-8 personer. Fokusgrupper foregår vanligvis i et felles rom, og ofte observeres samtalen fra et tilstøtende rom. Fokusgrupper kan også foregå i andre former, for eksempel online i form av en styrt chat.

Ordinære fokusgrupper

I ordinære fokusgrupper er det vanlig å rekruttere 10 personer for å ha et oppmøte på 8 personer. Hvis idegenerering og diskusjonen skal være i fokus er dette viktig. Respons Analyses moderatorer er trent i å håndtere sterke utslag av gruppedynamikk og til å håndtere det som skjer i øyeblikket, herunder det å holde hele gruppen engasjert og gripe tak i og utdype viktige innsikter som kommer opp. Gruppene gjennomføres med semi-strukturerte samtaleguider som gir rom for nødvendige justeringer og improvisasjon.

Minigrupper

Respons Analyse gjennomfører minigrupper der det vanligvis rekrutteres 4-6 personer. Teknikken egner seg godt når det er gunstig med en mer intim diskusjon med mer tid til å gå i dybden hos den enkelte enn ved en ordinær gruppesamtale. Vi legger vekt på at moderatorer skal kjenne til forskjellene i gruppedynamikk i en minigruppe versus en ordinær gruppesamtale for å sikre en positiv opplevelse for deltakerne og verdifulle resultater for deg som kunde. Dynamikken er annerledes enn i større grupper og med en god gjennomføring opplever vi ofte at den enkelte opplever sine bidrag som viktigere, og sjansen for at noen «melder seg ut» går ned.

”Hjemme hos”-grupper

Dette er grupper som gjennomføres i private hjem. Her inviteres gjerne venner av venner slik at vi oppnår en åpen og uformell tone. Personen som åpner hjemmet sitt blir kompensert ekstra og seansen kan filmes.

Hurtiggrupper eller lengre workshops

Både vanlige fokusgrupper og minigrupper har vanligvis en tidsramme på 1,5-2 timer. Avhengig av hvilken problemstilling vi har foran oss kan det i noen grupper være hensiktsmessig med en rask avsjekk om et spesifikt tema. Da kan det holde med såkalte «hurtiggrupper» med en varighet på 30-60 minutter. Dette gjør det også mulig å kjøre mange grupper samme kveld.

I motsatt ende har vi forbrukerworkshops som kan benyttes når vi ønsker store mengder innsikt på et tema. Dette kan være lurt hvis temaet er komplekst, eller man ønsker forbrukerstyrte innovasjons- og ideprosesser/co-creation. Slike grupper kan ha en varighet på 3-5 timer. Her vil vi ha en pause midt i gruppen hvor vi har mulighet til å lufte oss, spise eller ta en strekk. Vi har gode fasiliteter som egner seg for denne typen workshops.

Parallelle Workshop-grupper

Respons Analyse har også mulighet til å gjennomføre flere grupper samtidig. En hovedmoderator briefer alle deltakerne i forkant og får en kort innføring om hva de skal igjennom. Deretter separeres de i mindre grupper for å jobbe sammen. Hver gruppe har en egen moderator. Etter en gitt tid samles alle deltakere for å presentere sine tanker og funn. Deretter gis de en ny oppgave som gjennomføres på samme vis. Slike grupper bringer inn mange vinklinger og innspill på tematikken som presenteres.. Dette skaper muligheter for innovasjons- og produktutviklinger, og fungerer også godt som en internprosess for oppdragsgivere som vil innovere i felleskap.

Online fokusgrupper

Ved bruk av Online fokusgrupper kan vi tilpasse ulike former for kommunikasjon (chat/skriftlig, lyd og/eller video). På nett blir den geografiske avstanden raskt visket ut til fordel for gode samtaler om tema som deltakerne opplever betyr noe.

Når det ikke er hensiktsmessig å reise land og strand rundt for å møte folk samler vi dem i fokusgrupper på nettet i stedet. Vi bruker solide og intuitive plattformer der vanlige mennesker enkelt kan delta med sine meninger, opplevelser og innspill. Med gode moderatorer og spennende diskusjoner er avstandene mellom oss snart glemt. Resultatet blir metodisk robuste undersøkelser uten geografiske begrensninger.

Respons Analyse benytter markedsledende verktøy på gjennomføring av grupper på nett som har en svært god teknisk support. I online gruppene kan man presentere ulike typer av stimulimateriale (tekster, bilder, filmer etc.) og få konkrete tilbakemeldinger på disse (både verbalt, visuelt og gjennom tekst). Kunden har også mulighet for direkte utskrifter, overværelse i sann-tid samt opptak av grupper som kan lastes ned fra plattformen, samt rapporter med både film, lyd eller bildeklipp i tillegg til skriftlig rapport.

Kvalitative teknikker

Respons Analyse har gjennom the Moods way utviklet ulike typer kvalitative teknikker som kan benyttes som effektive verktøy i forskjellige grupper og intervjuer. Les mer om de mest populære teknikkene her.

 

«Jeg vil gjerne takke for en hyggelig opplevelse hos dere i dag. For meg var det første gang i en debatt med folk tilstede og jeg synes dere var veldig flinke til å få oss til å føle oss vel og slappe av. Veldig fint å være med på.»

– Anne-Grethe, deltaker på åpen fokusgruppe på antikonferansen «Huddle»

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!