cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Telefonundersøkelser (CATI)

En betydelig del av Respons’ undersøkelser gjennomføres på telefon, både undersøkelser rettet mot generell befolkning og mot bedriftsmarkedet. Telefonundersøkelser er også en velegnet måte å nå spesifikke alderssegment på, eller befolkningen i avgrensede geografiske områder.

Intervjuavdelingen omfatter i alt 50 arbeidsstasjoner som alle er tilknyttet vårt CATI-system. Dette systemet ivaretar de kvalitetsmessig tekniske kravene vi har til alle våre undersøkelser, og sikrer blant annet riktige kvotefordelinger i utvalgene, som for eksempel geografisk fordeling, kjønn og alder.

Respons Analyse har strenge rutiner for sikring av kvalitet i intervjuarbeidet. Det er korte avstander både fysisk og organisasjonsmessig mellom intervjuavdelingen og prosjektledelse, slik at man lett oppnår kvalitetsgevinst gjennom fortløpende kommunikasjon mellom avdelingene.

All intervjuing foretas under faglig oppsyn og veiledning av intervjuleder eller supervisor. Som medlem av ESOMAR utføres alle markedsanalyser fra Respons Analyse AS i full overensstemmelse med ICC / ESOMAR ”Internasjonal kodeks for utøvelse av markeds- og opinionsundersøkelser”. I tillegg følges eventuelt strengere krav som blir stilt av Norsk Markedsanalyse Forening. Dette inkluderer også behandling av personopplysninger i tråd med GDPR og sikring av respondenters anonymitet.

Alle intervjuere går gjennom et opplæringsprogram, og blir i tillegg grundig brifet før intervjustart på en undersøkelse.

Denne metoden gir høy validitet fordi respondentene har anledning til å spørre dersom de er usikker på hva et spørsmål sikter til. Dette er derfor en fin måte å få grundige svar, og sørge for at respondenten blir godt ivaretatt.

Ved å ha et eget feltapparat er det naturlig at Respons også påtar seg rene datainnsamlingsoppdrag.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!