cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Dokumenteringsoppdrag

Har du noen gang lurt på hvordan det ser ut eller oppleves for dine kunder når de møter din bedrift?

Dokumenteringsoppdrag handler om at vi rekrutterer deltakere fra din målgruppe eller dine kunder til å være dine øyne og ører i gitte situasjoner, og dokumenterer dette tilbake til deg.

Vi har to hovedtyper av dokumenteringsoppdrag:

  1. De rekrutterte dokumenterer hvordan din bedrift løser spesifikke forhold ved deres virksomhet.
    Det kan for eksempel være å dokumentere en varehylle (utvalg, prising, presentasjon), køer/ventetid i presstider (og hvordan de ventende håndteres av betjeningen), plakatering/bekledning på personell, eller hvordan snømåkingen blir løst
  2. De rekrutterte dokumenterer hvordan de selv løser spesifikke oppgaver knyttet til dine produkter/tjenester.
    Det kan for eksempel være å dokumentere innholdet i sitt eget kjøleskap,  innredningen på balkongen/uterommet, sine morgenrutiner,  eller hvordan de bruker foodprosessoren sin. 

Deltakerne rapporterer i form av tekst, lyd, bilde og/eller video. I tillegg til å dokumentere den faktiske situasjonen, kan det også gis begrunnelser for valg og opplevelsen av situasjonen.

Dette er en metode som skal gi et raskt overblikk over en gitt situasjon. Dersom man ønsker å gå grave dypere rundt situasjonen, kan mobiletnografi være en mer velegnet metode.

Ta kontakt med oss dersom du trenger flere øyne og ører ute i markedet!

Deling:
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!