cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Produkttester og smakstester

Våre fysiske produkt- og smakstester gir deg svar på hvordan ditt produkt oppleves av forbruker, og vil være svært nyttig i forkant av storskalaproduksjon.  Vi tester gjerne opp mot konkurrerende produkter for å avdekke hva som oppleves bedre og dårligere enn alternativene.

Vi har tre hovedtyper av produkt- og smakstester:

  1. Hjemmetesting
    Hjemmetesting egner seg best når produktet skal benyttes sammen med andre produkter, i en gitt rekkefølge med andre produkter eller i en naturlig setting. For eksempel smakstest av krydder eller produkttest av dusjsåpe.

  2. Testing ute på lokasjon (på gata, på kjøpsenter, i butikk …)
    Testing på lokasjon egner seg spesielt godt til smakstesting av mat og drikke, men egner seg også til produkttesting når det er små og enkle produkter.

  3. Testing i testlokaler
    Ved smakstesting av mat og drikke som krever forberedelse, kjøling eller oppvarming, vil det være behov for å gjennomføre smakstestene i et testlokale. Det samme gjelder ved testing av litt mer komplekse eller større produkter.

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller et tilbud!

Deling:
Vil du vite
mer om dette?
Kontakt meg!