cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Kvalitative metoder

Kvalitative undersøkelser hjelper deg til å forstå de menneskene du forsøker å nå. Gjennom å lytte, observerer og lære blir vi kjent med målgruppen din – hvem de er, hva de gjør og hva det kommer av. Hvordan de tenker, føler, snakker og forstår. Vi lytter til det sagte og observerer det usagte.

Desk Research

Desk Research gir deg en oversikt over det man allerede vet og hva som finnes av tilgjengelig informasjon. Det klargjør til større undersøkelser, eller sorterer det man har. Ofte gjennomfører

Les mer »

Dybdeintervjuer

Dybdeintervjuer benyttes når det er behov for en dypere forståelse av en problemstilling – som ved fokusgrupper. Dybdeintervjuer gir imidlertid anledning til å grave dypere omkring motiver, holdninger, adferd og

Les mer »

Etnografisk dypdykk

Etnografi handler om å komme tett på folks hverdag og virkelighet. Vi møter dem hjemme, på jobb, på farten eller i butikk og henger med mens de utfører sine vanlige

Les mer »

Fokusgrupper

Solide, velprøvde og fleksible gruppesamtaler. Det er god grunn til at en kvalitativ teknikk som fokusgrupper har fått status som klassiker. Vi sørger for at de fortsetter å gi deg

Les mer »

Innsiktsfilm

Innsiktsfilm handler om å fange inn og formidle. Hos Respons Analyse elsker vi den muligheten innsiktsfilm gir til å levendegjøre funnene vi har gjort. Du som kunde får oppleve hvordan

Les mer »

Konseptlab

Når du må ut av boksen for å finne nye konsepter inviterer vi til Konseptlab. Her samler vi markedsførere, produktansvarlige, formgivere og brukere. Sammen bygger og knar og strekker vi

Les mer »

Mobiletnografi

Med mobiletnografi kommer vi tett på folks hverdag og virkelighet. Her fanger man øyeblikk gjennom mobilen, nært og ekte. Å dokumentere hverdagen og dele gjennom mobilen føles naturlig og enkelt

Les mer »

Online diskusjonsforum/chat

Et diskusjonsforum foregår ved at din målgruppe blir invitert inn i et lukket forum i en avgrenset periode, som kan variere fra noen dager til flere uker. Metoden er velegnet når det

Les mer »

Oppdagelsesreiser

Har du noen gang kjent på behovet for å komme deg vekk fra skrivebordet og ut i den virkelige verden, for å se hva som foregår med egne øyne? Kom

Les mer »

Temperaturmåling (Vox Pop)

Vox Pop tar pulsen på folks meninger og tanker om et spesifikt tema, og hjelper dere å undersøke hvilken mental plass man eier hos folk. Av det latinske ”vox populi”,

Les mer »

Venneprat

Kunne du tenke deg å ta del i en samtale hvor to venner diskuterer et tema som opptar deg? Være den berømmelige flua på veggen? Gjennom venneprat får du denne

Les mer »

Workshop

Vi har utviklet en portefølje av workshops som kan skreddersys til dine behov. Ta kontakt dersom du trenger hjelp til å innovere og imponere, skape, forandre, formidle eller forstå i

Les mer »