Kvalitative metoder

Kvalitative undersøkelser hjelper deg til å forstå de menneskene du forsøker å nå. Gjennom å lytte, observerer og lære blir vi kjent med målgruppen din – hvem de er, hva de gjør og hva det kommer av. Hvordan de tenker, føler, snakker og forstår. Vi lytter til det sagte og observerer det usagte.

Desk Research

Desk Research gir deg en oversikt over det man allerede vet og hva som finnes av tilgjengelig informasjon. Det klargjør til større undersøkelser, eller sorterer det man har. Ofte gjennomfører vi Desk Research for å skape en samlet oversikt i forkant av større undersøkelser, kan også være en gjennomgang og sortering av kundene egne datakilde.

Les mer

Dybdeintervjuer

Dybdeintervjuer benyttes når det er behov for en dypere forståelse av en problemstilling – som ved fokusgrupper. Dybdeintervjuer gir imidlertid anledning til å grave dypere omkring motiver, holdninger, adferd og ikke minst følelser, uten at intervjuobjektet blir påvirket av andres uttalelser og tilstedeværelse. Med kun to mennesker tilstede er det lettere å skape en egen

Les mer

Etnografisk dypdykk

Etnografi handler om å komme tett på folks hverdag og virkelighet. Vi møter dem hjemme, på jobb, på farten eller i butikk og henger med mens de utfører sine vanlige gjøremål. Gjennom å være der når det skjer forstår vi mer av helheten og kan fange inn både hva folk sier og hva de faktisk

Les mer

Fokusgrupper

Solide, velprøvde og fleksible gruppesamtaler. Det er god grunn til at en kvalitativ teknikk som fokusgrupper har fått status som klassiker. Vi sørger for at de fortsetter å gi deg friske og nye opplevelser. Gjennom tilnærming og teknikker skaper vi verdifulle møter med trygg atmosfære og høyt engasjement. Dette er en kvalitativ metode hvor en

Les mer

Innsiktsfilm

Innsiktsfilm handler om å fange inn og formidle. Hos Respons Analyse elsker vi den muligheten innsiktsfilm gir til å levendegjøre funnene vi har gjort. Du som kunde får oppleve hvordan en god researchfilm på bare få minutter kan gi deg favnen full av viktige aha-opplevelser. Fanget i øyeblikket. Formidlet så engasjerende og presist det lar

Les mer

Konseptlab

Når du må ut av boksen for å finne nye konsepter inviterer vi til Konseptlab. Her samler vi markedsførere, produktansvarlige, formgivere og brukere. Sammen bygger og knar og strekker vi oss fra nyklekte ideer til fullvoksne konsepter i løpet av noen få dager. Konseptlabben kan bestå av profesjonelle aktører, first movers eller influencere. Eksperter innenfor

Les mer

Mobiletnografi

Med mobiletnografi kommer vi tett på folks hverdag og virkelighet. Her fanger man øyeblikk gjennom mobilen, nært og ekte. Å dokumentere hverdagen og dele gjennom mobilen føles naturlig og enkelt for folk i nær sagt alle situasjoner. Gjennom bruk av sosiale medier har folk bli svært vant til å dele innhold, dette gir oss et

Les mer

Oppdagelsesreiser

Har du noen gang kjent på behovet for å komme deg vekk fra skrivebordet og ut i den virkelige verden, for å se hva som foregår med egne øyne? Kom deg ut og se det med egne øyne! Vi syr sammen opplegg som bringer hele team ut i felt for å være der det skjer

Les mer

Temperaturmåling (Vox Pop)

Vox Pop tar pulsen på folks meninger og tanker om et spesifikt tema, og hjelper dere å undersøke hvilken mental plass man eier hos folk. Av det latinske ”vox populi”, som betyr folkets stemme. Vi bruker video og utfører korte intervjuer med maks fem-sju spørsmål, ute på gaten, i et bestemt område eller med allerede

Les mer

Workshop

Vi har utviklet en portefølje av workshops som kan skreddersys til dine behov. Ta kontakt dersom du trenger hjelp til å innovere og imponere, skape, forandre, formidle eller forstå i team. Det vi gjør mest av er: Workshops rettet mot forbrukere i forhold til innovasjonsutvikling, Workshops internt hos kunde i forhold til innsiktsutvikling og innovasjon

Les mer