cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Online diskusjonsforum/chat

Et diskusjonsforum foregår ved at din målgruppe blir invitert inn i et lukket forum i en avgrenset periode, som kan variere fra noen dager til flere uker. Metoden er velegnet når det enten er behov for flere deltagere enn i en fokusgruppe eller hvor det er behov for utveksling over lengre tid, hvor man bygger videre på tidligere tilbakemeldinger og innspill.

Deltakerne svarer på oppdrag fra moderator, og kommenterer og bygger videre på innspill fra de andre deltakere, og det gir en fin dynamikk som ofte gir overraskende funn og vinklinger som verken vi som byrå eller du som kunde hadde tenkt på fra før.

Metoden egner seg meget godt på produktutvikling, tjenesteutvikling og innovasjon, og kan også være svært nyttig i forbindelse med brainstorming/idémyldiring.

Ta kontakt med oss dersom du tror du kunne ha glede av en slik tjeneste!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!