cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Webundersøkelser (CAWI)

Respons Analyse er blant Norges ledende byråer innen web-undersøkelser og vi var de første i Norge som etablerte et eget representativt panel for gjennomføring av slike undersøkelser.

Respons Analyse er blant Norges ledende byråer innen web-undersøkelser og vi var de første i Norge som etablerte et eget representativt panel for gjennomføring av slike undersøkelser.

Vi utfører jevnlig web-undersøkelser for våre oppdragsgivere og vi påtar oss oppgaver i alle størrelsesordener- fra enkle landsrepresentative undersøkelser til større eller mer omfattende og kompliserte målgrupper. Funnene bryter ved ned på faste variabler som kjønn, alder og bosted. I tillegg kan kunden selv velge å inkludere andre nedbrytningsvariabler dersom det skulle være interessant.

Vi rapporterer i de fleste formater og er alltid fleksible i å finne den beste fremstillingen av resultatene.

Respons Analyse har også samarbeidspartnere i de øvrige europeiske landene, samt i de fleste andre land og er ofte hovedleverandør i internasjonale prosjekter.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!