cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Postale undersøkelser

Postale undersøkelser egner seg best når det gjelder undersøkelser som er omfattende og/eller krevende å svare på, undersøkelser rettet mot den eldste befolkningen eller undersøkelser som krever at man gjør andre oppgaver simultant med besvarelsen. Et postalt spørreskjema egner seg også godt til sensitive spørsmål.

Ved postale undersøkelser sendes spørreskjema og svarsendingskonvolutt i posten til alle i utvalget. Postgangen gjør at gjennomføringstiden blir noe lengre enn ved gjennomføring på for eksempel telefon eller web, og svarprosenten blir tradisjonelt lavere, til tross for eventuelle purringer.

Ettersom B-post ikke lenger tilbys, er dette blitt en mer kostnadskrevende metode enn tidligere.

Gunstig å kombinere med andre metoder

En postal undersøkelse kan også kombineres med andre datainnsamlingsmetoder for å redusere tid og/eller kostnader. For eksempel kan man rekruttere deltagere enten via telefon eller web. En postal undersøkelse kan også brukes som en forlengelse av et telefonintervju, der man ønsker å utdype temaet ytterligere.

Respondenter som mottar postalt skjema kan om ønskelig også få svare på undersøkelsen via web. I følgebrevet vil det da bli oppgitt en link til undersøkelse, og hver enkelt respondent vil få et personlig passord som de må benytte seg av for å komme inn. Passordet blir flettet inn i følgebrevet sammen med navn og adresse.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!