cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Ekspresspanelet (SMS-panel) 

Hvis du har behov for en rask avklaring eller føler at «De svarene skulle jeg ha hatt i går» er kanskje Ekspresspanelet noe for deg? Det sikrer deg svar på dine spørsmål i løpet av noen få timer.  

Undersøkelsen sendes ut til paneldeltakerne på SMS og kan både brukes på alt fra en kjapp avklaring i målgruppen til en representativ måling med minimum 1.000 respondenter (ved representative målinger vektes resultatene i etterkant).  

Vi etablerte SMS-panelet i 2014, og har i dag nesten like mange deltakere i Ekspresspanelet som i Web-panelet, med en god fordeling på kjønn, alder og bosted.  Vi har rekruttert ekstra i de største byene for å kunne gjennomføre litt større storbymålinger. Deltakerne i Ekspresspanelet er rekruttert til å delta i undersøkelser på inntil 3 minutter, og følgelig er dette kun aktuelt for undersøkelser av kortere varighet. Ellers er det ingen begrensninger sammenliknet med webundersøkelser mot Responspanelet.  

Respondentene blir belønnet for besvarelser, avhengig av omfang.  

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!