cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Panelundersøkelser

Respons Analyse gjennomfører panelundersøkelser både mot vårt webpanel (Responspanelet), mot vårt SMS-panel (Ekspresspanelet) og mot spesifikke kundepaneler (etablert for våre kunder blant deres kunder). 

Hva er panelundersøkelser? 

Det finnes to hovedtyper panelundersøkelser. Det flest forbinder med panelundersøkelser i dag er undersøkelser hvor man inviterer personer som har blitt forhåndsrekruttert inn i webpaneler, SMS-paneler eller kundepaneler til å svare på et webbasert spørreskjema. Men panelundersøkelser er også undersøkelser hvor man rekrutterer deltakere til å svare på den samme eller tilsvarende undersøkelser flere ganger over tid, for å måle utvikling over tid i samme målgruppe (de samme respondentene). På grunn av frafall over tid, trenger man i slike tilfeller å over-rekruttere respondenter på de innledende målingene for å sitte igjen med tilstrekkelig med respondenter på den siste målingen. Hvor stor overrekrutteringen må være er avhengig av antall målepunkter og hvor lang tid det går fra første til siste målepunkt.  

Respons Analyse gjennomfører begge typer målinger, men i det følgende vil vi fokusere på undersøkelser mot rekrutterte paneler.  

Hvordan rekrutteres deltakere til å svare på panelundersøkelser? 

Deltakere til panelundersøkelser kan rekrutteres til å svare på panelundersøkelser på mange måter; via telefonundersøkelser, via SMS-undersøkelser, ved hjelp av annonsering på nettsider og sosiale medier, ved rekruttering i undersøkelser for kunder og samarbeidspartnere, i butikk, på gata, via vervekampanjer innad i panelene og ved at deltakere melder seg på paneler selv (selvrekruttering).  

Respons Analyse rekrutterer nesten utelukkende til sine egne paneler via representative telefon- og SMS-undersøkelser. Vi tillater ingen egeninnmelding for ikke å slippe til «profesjonelle respondenter» som selvrekrutterte ofte kalles. De svarer på undersøkelser i snitt raskere enn andre og svarer generelt mindre nøye og med færre avkrysninger og færre åpne svar). Vi har heller ingen vervekampanjer for å unngå å forsterke eventuelle skjevheter i panelene (unntak er gjort for yngste aldersgruppe som ikke har valgt studieretning enda). Ettersom en siviløkonom kjenner mange siviløkonomer, osv. ….  På denne måten opprettholdes en svært høy kvalitet på Responspanelet og ekspresspanelet.  

For våre kundepaneler er det primært rekruttert via kundeklubber, kunder i butikk og fra våre egne paneler. 

Hvordan gjennomføres panelundersøkelser?  

Panelundersøkelsene gjennomføres ved at det enten trekkes ut deltakere fra panelet til å svare på undersøkelsen. Enten et representativt utvalg med tilsvarende fordeling på kjønn, alder og bosted som Norges befolkning justert for svarprosenter, eller et utvalg som tilfredsstiller kriterier for målgruppen. Disse får tilsendt en e-post eller SMS med invitasjon til å delta i undersøkelsen via en lenke som inneholder en forhåndsprogrammert webbasert versjon av spørreskjemaet. De som inviteres til undersøkelsen kan da velge å svare når det passer dem selv best, eller avstå om det ikke skulle passe. Underveis i undersøkelsen påser vi at det er tilstrekkelig med svar fra alle delmålgrupper og der vi mangler svar, vil vi sende en påminnelse om å delta i undersøkelsen. Når det er tilstrekkelig med svar fra alle delmålgrupper, kan vi påbegynne analyser og rapportering. Da er det aggregerte data for hele målgruppen eller delmålgrupper/segmenter vi vi er interesserte i og rapporterer videre.   

Hva er fordelene med panelundersøkelser?  

Fordelene med panelundersøkelser er mange! Det er en relativt rimelig og fleksibel metode som gjør det enkelt for deg å få svar fra din relevante målgruppe (eksempelvis de som er i en bestemt aldersgruppe, de som er i arbeid eller de som bor i egen bolig – eller en representativ befolkningsundersøkelse). Du kan enkelt måle oppfattelsen av lyder, bilder eller videoer, som er litt mer krevende i telefonundersøkelser. For representative målinger anbefales om lag en ukes datainnsamling for å få svar fra de som sjelden er på nett også, men for andre målinger og når det haster kan datainnsamlingen gå mye raskere.  

Om det haster veldig, kan en ekspressundersøkelse være relevant for deg 

For respondentene går det raskere å svare på en panelundersøkelse enn en telefonundersøkelse, og de kan svare når det best passer for dem selv.  

Hvorfor gjennomføre panelundersøkelser?  

Panelundersøkelser er en metode som egner seg til å belyse svært mange behov og problemstillinger; det gir deg innsikt om dine konkurrenter, ditt marked og dine kunder, gir deg grunnlag for PR, avdekker effekten av dine kampanjemålinger, gir deg svar på hvilket annonseforslag som treffer målgruppen din best, hvilken logo/profil som gir assosiasjoner som er mest i overensstemmelse med ønsket posisjon, osv. osv. osv. …  

Ta kontakt med oss om du har en utfordring eller et behov som kan belyses ved hjelp av markedsanalyse – en undersøkelse gir et uvurderlig beslutningsgrunnlag som gir deg trygghet for dine beslutninger!   

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!