Kvantitative metoder

Respons Analyse leverer kvantitative løsninger innen de fleste metoder som telefon, web, post og SMS. Vi har kunder i alle sektorer, offentlig og privat, nasjonal og internasjonalt. Vi stiller strenge krav til datafangst og opptrer alltid fleksibelt ovenfor våre kunder slik at de skal være trygge på at innsikten vi skaffer er både relevant og solid.

Ekspressundersøkelser på SMS

Ofte erfarer vi at våre kunder kan få et hasteoppdrag eller får ett akutt behov for et velfundert beslutningsgrunnlag. Da kan en rask SMS undersøkelse være midt i blinken. SMS-undersøkelsene gir deg lynrask avklaring på dine problemstillinger. Ved korte undersøkelser (maks 3 minutter) kan vi distribuere spørreskjemaet via SMS og gi deg svarene du trenger

Les mer

Personlig intervju (CAPI)

Dersom man trenger å nå bestemte målgrupper på bestemte steder eller foreta analyser av en handlesituasjon, er personlige intervju den mest treffsikre metoden. Det samme gjelder dersom man skal ha smakstesting, brukstesting og liknende. Den direkte og personlige kontakten med respondenten, gjør at intervjueren kan styre intervjusituasjonen og gjør det enklere å få respondentens fulle

Les mer

Postale undersøkelser

Postale undersøkelser egner seg best når det gjelder undersøkelser som er omfattende og/eller krevende å svare på, undersøkelser rettet mot den eldste befolkningen eller undersøkelser som krever at man gjør andre oppgaver simultant med besvarelsen. Et postalt spørreskjema egner seg også godt til sensitive spørsmål. Ved postale undersøkelser sendes spørreskjema og svarsendingskonvolutt i posten til

Les mer

Telefonundersøkelser (CATI)

En betydelig del av Respons’ undersøkelser gjennomføres på telefon, både undersøkelser rettet mot generell befolkning og mot bedriftsmarkedet. Telefonundersøkelser er også en velegnet måte å nå spesifikke alderssegment på, eller befolkningen i avgrensede geografiske områder. Intervjuavdelingen omfatter i alt 50 arbeidsstasjoner som alle er tilknyttet vårt CATI-system. Dette systemet ivaretar de kvalitetsmessig tekniske kravene vi

Les mer

Webundersøkelser (CAWI)

Respons Analyse er blant Norges ledende byråer innen web-undersøkelser og vi var de første i Norge som etablerte et eget representativt panel for gjennomføring av slike undersøkelser. Respons Analyse er blant Norges ledende byråer innen web-undersøkelser og vi var de første i Norge som etablerte et eget representativt panel for gjennomføring av slike undersøkelser. Vi

Les mer