cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Kvantitative metoder

Respons Analyse leverer kvantitative løsninger innen de fleste metoder som telefon, web, post og SMS. Vi har kunder i alle sektorer, offentlig og privat, nasjonal og internasjonalt. Vi stiller strenge krav til datafangst og opptrer alltid fleksibelt ovenfor våre kunder slik at de skal være trygge på at innsikten vi skaffer er både relevant og solid.

Telefonundersøkelser (CATI)

En betydelig del av Respons’ undersøkelser gjennomføres på telefon, både undersøkelser rettet mot generell befolkning og mot bedriftsmarkedet. Telefonundersøkelser er også en velegnet måte å nå spesifikke alderssegment på, eller

Les mer »

Webundersøkelser (CAWI)

Respons Analyse er blant Norges ledende byråer innen web-undersøkelser og vi var de første i Norge som etablerte et eget representativt panel for gjennomføring av slike undersøkelser. Respons Analyse er

Les mer »

Postale undersøkelser

Postale undersøkelser egner seg best når det gjelder undersøkelser som er omfattende og/eller krevende å svare på, undersøkelser rettet mot den eldste befolkningen eller undersøkelser som krever at man gjør

Les mer »

Personlig intervju (CAPI)

Dersom man trenger å nå bestemte målgrupper på bestemte steder eller foreta analyser av en handlesituasjon, er personlige intervju den mest treffsikre metoden. Det samme gjelder dersom man skal ha

Les mer »

Ekspressundersøkelser på SMS

Ofte erfarer vi at våre kunder kan få et hasteoppdrag eller får ett akutt behov for et velfundert beslutningsgrunnlag. Da kan en rask SMS undersøkelse være midt i blinken. SMS-undersøkelsene

Les mer »