Ekspressundersøkelser på SMS

Ofte erfarer vi at våre kunder kan få et hasteoppdrag eller får ett akutt behov for et velfundert beslutningsgrunnlag. Da kan en rask SMS undersøkelse være midt i blinken. SMS-undersøkelsene gir deg lynrask avklaring på dine problemstillinger.

Ved korte undersøkelser (maks 3 minutter) kan vi distribuere spørreskjemaet via SMS og gi deg svarene du trenger innen én dag. Skulle du sitte å rive deg i håret en dag over hvilke kampanje som skal settes i produksjon dagen etter, vil vi lynraskt kunne hjelpe deg slik at du kan ta det optimale valget i henhold til målsetningen med kampanjen.

Undersøkelsene er landsrepresentative og blir kvotestyrt på kjønn, alder og fylke. Undersøkelsen kan også rettes mot ulike målgrupper (basert på kjønn, alder og/eller bosted).

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!