cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Ekspressundersøkelser på SMS

Ofte erfarer vi at våre kunder kan få et hasteoppdrag eller får ett akutt behov for et velfundert beslutningsgrunnlag. Da kan en rask SMS undersøkelse være midt i blinken. SMS-undersøkelsene gir deg lynrask avklaring på dine problemstillinger.

Ved korte undersøkelser (maks 3 minutter) kan vi distribuere spørreskjemaet via SMS og gi deg svarene du trenger innen én dag. Skulle du sitte å rive deg i håret en dag over hvilke kampanje som skal settes i produksjon dagen etter, vil vi lynraskt kunne hjelpe deg slik at du kan ta det optimale valget i henhold til målsetningen med kampanjen.

Undersøkelsene er landsrepresentative og blir kvotestyrt på kjønn, alder og fylke. Undersøkelsen kan også rettes mot ulike målgrupper (basert på kjønn, alder og/eller bosted).

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!