Omnibus – få spørsmål på nett

Har du behov for en rask undersøkelse eller har du bare noen få spørsmål du ønsker å få svar på?

Da kan en Omnibus-undersøkelse være løsningen for deg. En Omnibus er en «spleiseundersøkelse» som består av spørsmål med ulike temaer fra flere kunder. Ettersom flere oppdragsgivere deler på kostnadene, kan vi tilby dette til svært hyggelige priser.

Ukentlige gjennomføringer

Hos Respons Analyse gjennomfører vi omnibus-undersøkelser hver uke. Fra vi sender ut undersøkelsen tar det omlag en uke å same inn alle svarene vi trenger før får du resultatene dine.

Undersøkelsen sendes til et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Når vi har fått alle svarene vi trenger blir resultatene brutt ned på våre faste bakgrunnsvariabler; kjønn, alder, bosted (landsdel og kommunestørrelse), utdanning, personinntekt og husstandsinntekt. Andre demografiske variabler kan inkluderes ved behov.

Til slutt rapporteres svarene og overleveres oppdragsgiver. Vi beregner normalt opp til en uke på å rapportere, men ved noen få spørsmål tar det sjeldent mer enn en dag.

Bussen går normalt på onsdager og det er alltid plass om bord.

Ta kontakt med våre rådgivere dersom du har spørsmål eller ønsker å være med!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!