cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Omnibus – på nett

Har du behov for en rask undersøkelse eller har du bare noen få spørsmål du ønsker å få svar på? Da kan en Omnibus-undersøkelse være løsningen for deg. En Omnibus er en «spleiseundersøkelse» som består av spørsmål med ulike temaer fra flere kunder. Ettersom flere oppdragsgivere deler på kostnadene, kan vi tilby dette til svært hyggelige priser.

Ukentlige gjennomføringer

Hos Respons Analyse gjennomfører vi omnibus-undersøkelser hver uke. Fra vi sender ut undersøkelsen tar det omlag en uke å same inn alle svarene vi trenger før får du resultatene dine.

Vi utformer spørreskjema i samarbeid med deg, basert på din problemstilling og dine behov. Undersøkelsen sendes til et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Når vi har fått minimum 1000 respondenter på undersøkelsen, blir resultatene vektet, analysert og rapportert. Rapporten tar utgangspunkt i dine utfordringer og behov, og fokuserer på det som belyser problemstillingen din.

Resultatene blir brutt ned på våre faste bakgrunnsvariabler; kjønn, alder (både tredelt og seksdelt), bosted (landsdel og kommunestørrelse), utdanning, personinntekt og husstandsinntekt. Andre demografiske variabler kan inkluderes ved behov.

Vi beregner normalt inntil en uke på å rapportere, men ved noen få spørsmål tar det sjeldent mer enn en dag eller to.

Bussen går normalt på onsdager og det er alltid plass om bord, ettersom vi kjører flere busser ved høy etterspørsel. Vi sørger for at bussen aldri er overfylt!

Ta kontakt med våre rådgivere dersom du har spørsmål eller ønsker å være med!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Camilla Løkting