cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Effektmålinger

Mål effekten av dine tiltak slik at du kan være sikker på at du nådde den rette målgruppen med det rette budskapet.

Det kan være vanskelig å vite om kampanjen, strategien eller tiltakene man har iverksatt har hatt den effekten man ønsket. For å finne ut av dette kan det være nyttig å gjennomføre effektmålinger. Måler man kjennskap, kunnskap eller holdning før og etter tiltak er iverksatt kan man enkelt se om man traff den rette målgruppen med det rette budskapet.

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Camilla Løkting