cropped-logo_rosa_transparent-1.png

Forbrukerundersøkelser

Respons Analyse gjennomfører forbrukerundersøkelser både mot brede målgrupper (befolkningen generelt) og mot helt spesifikke målgrupper (eksempelvis småbarnsforeldre), avhengig av hvilken målgruppe produktet eller tjenesten har.  

Hva er forbruk?  

Forbruk er enten å bruke opp eller konsumere noe eller det å kjøpe varer eller tjenester.  
Hva er en forbruker? 

Når vi snakker om en forbruker, mener vi i en person som kjøper en vare eller tjeneste som hen tenker å bruke selv / i husholdningen, eventuelt gi bort i gave.  

Hva er forbrukerundersøkelser? 

Forbrukerundersøkelser er systematiske analyser som kartlegger forbrukernes handlevaner, oppfatninger, atferd og preferanser. Dette i motsetning til forbruksundersøkelser, som er undersøkelser som gir et bilde av hvordan husholdningers utgifter fordeler seg på ulike varer og tjenester.  

Forbrukerundersøkelser er en av undersøkelsene vi gjennomfører i våre shopper-undersøkelser hvor vi søker vi å finne 360 graders innsikt som svarer ut hva som skjer i butikk, hvordan det skjer, og ikke minst – hvorfor det skjer. Da avdekkes innsikt knyttet til ulike stadier i kjøpsprosessen – før butikk, i butikk og etter butikk. Du kan lese mer om våre shopper-undersøkelser her. 

Hvorfor gjennomføre en forbrukerundersøkelse? 

Forbrukerundersøkelser gir verdifull innsikt i forbrukernes preferanser, behov og holdninger. De gir deg innsikt som kan hjelpe deg med å lage eller videreutvikle produkter og tjenester som møter forbrukernes behov eller til å forstå hva som driver kundenes kjøpsbeslutninger og tilpasse markedsføring og kommunikasjon deretter. Forbrukerundersøkelser kan altså gi deg et konkurransefortrinn i et stadig skiftende marked.  

Enten du er en startup som søker å forstå din målgruppe bedre, eller en etablert virksomhet som ønsker å øke din markedsandel, kan våre forbrukerundersøkelser gi deg den innsikten du trenger for å få flere kunder eller å få kundene til å kjøpe oftere. Ta kontakt med oss om vi kan bistå deg med dette! 

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Deling:

Vil du vite mer
om dette? Kontakt meg!

Melding til Cecilie Henriksen